FAEN SYMPOSIUM - FY FAEN SÅ BRA

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Atelier Nord

2 Olaf Ryes Plass

0552 Grünerløkka

Norway

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Event description

Description

[NO]

FAEN SYMPOSIUM - FY FAEN SÅ BRA

Dato: 25.10 – 26.10.19
Tid: 11:00 - 16:00
Sted: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (inngang Sofienberggata).
Billett: 150 kroner (to dagers symposium, kaffe, lunsj og FAEN-katalog er inkludert)


Deltagere: Kristin Bergaust, Anja Carr, Zane Cerpina, Annike Flo, Cecilia Jonsson, Cathrine Kramer, Kirsty Kross, Alessandro Ludovico, Anja Malec, Amanda Jane Steggell, Hege Tapio og Tanya Toft Ag.

Mange norske kvinnelige kunstnere har hatt stor suksess innen eksperimentell kunst både i Norge og internasjonalt. Imidlertid forblir de fleste av deres suksesshistorier gjemt for offentligheten. Nå er det på tide å vise disse kunstnernes arbeid til et bredere publikum.

FAEN SYMPOSIUM - FY FAEN SÅ BRA reflekterer over historien, samtidens og fremtiden for den eksperimentelle kunstscenen i Norge gjennom å presentere arbeid av kvinnelige kunstnere og kunstutøvere. Symposiet har et undersøkende perspektiv - ved å bruke arkiverings- og publiseringsprosjekter som verktøy for å oppdage kritiske, historiske tendenser og viktige vendepunkter i feltet. FAEN SYMPOSIUM spør derfor: Hvem er disse kvinnelige kunstnerne? Hva gjorde de? Hvorfor var det viktig? Når gjorde de det?

Gjennom hovedtaler, kunstnersamtaler, paneldiskusjoner og forestillinger dekker programmet den kvinnelige rollen innen eksperimentell kunst gjennom de siste tre tiårene.

Det to dager lange symposiet tar også sikte på å avdekke nye strategier for å støtte og oppmuntre unge kvinnelige artister til å stå frem. Noe av det som er viktig for at dette skal lykkes, er kunnskapsoverføringen fra de etablerte kunstnerne og kunstinstitusjonene til den unge generasjon kunstnerne.

FAEN SYMPOSIUM er organisert og kuratert av Zane Cerpina / TEKS - Trondheim Elektroniske Kunstsenter i samarbeid med PNEK. FAEN er støttet av Norsk Kulturråd, Oslo kommune, PNEK, Atelier Nord og TEKS.

Full programtekst her: https://faen.today/category/faen-symposium/


--------------------------------------------------------------------------------


[NO]

FAEN SYMPOSIUM - FY FAEN SÅ BRA

Dates: 25.10 – 26.10.19
Times: 11:00 - 16:00
Location: Atelier Nord, Olaf Ryes plass 2 (entrance Sofienberggata).
Symposium fee: 150 NOK (two-day symposium, coffee, lunch and FAEN catalog included)


Speakers: Kristin Bergaust, Anja Carr, Zane Cerpina, Annike Flo, Cecilia Jonsson, Cathrine Kramer, Kirsty Kross, Alessandro Ludovico, Anja Malec, Amanda Jane Steggell, Hege Tapio and Tanya Toft Ag.


Many Norwegian female artists have achieved outstanding success in the field of experimental arts both in Norway and internationally. However, to this date, most of their success stories remain hidden from the public. Now it’s time to show their amazing work to a wider audience.

FAEN SYMPOSIUM - FY FAEN SÅ BRA reflects on the history, current state and possible futures of the experimental art scene in Norway through the perspective of female artists and art practitioners. The symposium takes an investigative perspective – using archival and publishing projects as tools to discover critical, historical tendencies and important turning points in the field. The FAEN SYMPOSIUM, therefore, asks: Who are these female artists? What did they do? Why was it important? When did they do it?

Through keynote lectures, artist talks, panel discussions, and performances the program covers the female role in the artistic experimentations throughout the past three decades.

The two-day symposium also aims at uncovering new strategies to support and encourage young female artists to step forward. Important for that to succeed is the knowledge transfer from the established artists and art institutions to the young generation artists.

FAEN SYMPOSIUM is organized and curated by Zane Cerpina / TEKS - Trondheim Electronic Arts Centre in collaboration with PNEK. Sponsored by Arts Council Norway, Oslo kommune, PNEK, Atelier Nord and TEKS.

Read more: https://faen.today/category/faen-symposium/


Date and Time

Location

Atelier Nord

2 Olaf Ryes Plass

0552 Grünerløkka

Norway

View Map

Refund Policy

Refunds up to 1 day before event

Save This Event

Event Saved