Free

FairPlay Business Network

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

S|3 Advertising

1 Central Square

220 High St

Cardiff

CF10 1FS

United Kingdom

View Map

Event description
FairPlay Business Network

About this Event

“Work is what we do, not where we go”

Today’s workforce needs to be mobile. Deadlines are shorter than ever and we need to make decisions faster. With multiple generations in the workforce, we must accommodate a wide range of behaviours, outlooks, expectations, and work styles.

To stay competitive, businesses need to consider new ways of working. Results based working provides employers with a pro-active, forward thinking approach to achieve their objectives. It enables staff to have autonomy over the way they work and creates an environment where people can maximise their potential.

Join us at S3 Advertising’s innovative office space to network and learn how Results Only Working can transform your business and create a more inclusive and productive workplace.

Hear from guest speakers who are experts in this area, with a Q&A panel to answer your questions.

  • Tuesday 8th October 6-8pm
  • Refreshments & Networking
  • Guest speakers and Q&A Panel
  • Kindly hosted by S|3 Advertising

“Gwaith yw'r hyn rydym yn ei wneud, nid i ble rydym yn mynd”

Mae angen i'r gweithlu heddiw fod yn fwy parod i symud. Mae dyddiadau cau yn dynnach nag erioed ac mae angen gwneud penderfyniadau yn gynt. Gyda nifer o genedlaethau yn rhan o'r gweithlu, mae'n rhaid i ni fod yn ystyriol o amrywiaeth eang o ymddygiadau, agweddau, disgwyliadau ac arddulliau gwaith.

Er mwyn parhau yn gystadleuol, mae angen i fusnesau ystyried ffyrdd newydd o weithio. Mae gweithio ar sail canlyniadau yn rhoi dull rhagweithiol, blaengar i gyflogwyr allu cyflawni eu hamcanion. Mae'n galluogi staff i gael ymreolaeth dros y ffordd y maent yn gweithio ac yn creu amgylchedd lle gall pobl fanteisio i'r eithaf ar eu potensial.

Ymunwch â ni yn swyddfa arloesol S3 Advertising i rwydweithio a dysgu sut gall Gweithio ar sail Canlyniadau drawsffurfio eich busnes a chreu gweithlu mwy cynhwysol a chynhyrchiol.

Dewch i glywed siaradwyr gwadd sy'n arbenigwyr yn y maes hwn, gyda phanel Holi ac Ateb i ddelio â'ch cwestiynau.

  • Dydd Mawrth 8 Hydref 6-8pm
  • Danteithion & Rhwydweithio
  • Siaradwyr gwadd a phanel Holi ac Ateb
  • Dan ofal S|3 Advertising

Share with friends

Date and Time

Location

S|3 Advertising

1 Central Square

220 High St

Cardiff

CF10 1FS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved