Free

Fashion Drawing with artist Haf Weighton / Lluniadau Ffasiwn gyda’r artist...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Old Hall

High Street

Cowbridge

Vale of Glamorgan

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Studio

For ages 11 - 14

February Half term art club sessions led by a team of artists and covering a variety of media.

Fashion Drawing with artist Haf Weighton

Monday 19 Feb 11am - 2pm

At Old Hall, High Street, Cowbridge CF71 7AH

Use found materials, collage and fabric scraps you will create life sized fashion drawings. Learn how fashion designers break up the body into nine stages and lengthen arms, legs and necks to show off different outfits. Using sewing machines, you’ll stitch directly onto the paper adding texture and lines to the piece. You’ll look at the artists’ own work and will discuss her up and coming exhibition at The Saatchi Gallery in London.


Stiwdio Criw Celf

Ar gyfer 11 – 14 oed

Sesiynau clwb celf Hanner tymor mis Chwefror dan arweiniad tîm o artistiaid yn cwmpasu amrywiaeth o gyfryngau.

Lluniadau Ffasiwn gyda’r artist Haf Weighton

dydd Llun 19 Chwefror 11am - 2pm

Yn yr Hen Neuadd, Heol Fawr, Y Bont-faen CF71 7AH

Gan ddefnyddio deunyddiau caffael, collage a phytiau o frethyn byddwch yn creu lluniadau ffasiwn o faintioli llawn. Fe ddysgwch sut y mae dylunwyr ffasiwn yn torri’r corff yn naw cam ac yn ymestyn breichiau, coesau a gyddfau i ddangos gwahanol wisgoedd. Gan ddefnyddio peiriannau, byddwch yn pwytho’n uniongyrchol ar y papur gan ychwanegu gwead a llinellau at y darn. Byddwch yn edrych ar waith yr artist ei hun ac yn trafod ei harddangosfa sydd ar ddod yn y Oriel Saatchi yn Llundain.

Share with friends

Date and Time

Location

Old Hall

High Street

Cowbridge

Vale of Glamorgan

CF71 7AH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved