FEARANN / LAND 2

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Abriachan Forest Trust

Forest Classroom

Abriachan

IV3 8LB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Thigibh còmhla ruinn airson latha de dh’òraidean, bùthan-oibreach agus còmhraidhean a' sireadh freagairtean chruthachail gu Ceist an Fhearann air a' Ghàidhealtachd.

Join us for day of short talks, workshops and discussion exploring a creative response to contemporary land debates in the Highlands

Talks:

Creative responses from:

  • Raghnaid Sandilands, writer, translator, cartographer - on how Gaelic place names invite us to rediscover and reimagine the landscape

  • Rachel Skene on art as a way of communicating ideas & how visual messaging can impact, engage, create a dialogue, provoke & inspire

Workshop:

Hosted by writer & activist Mairi McFadyen

"We believe that the Land Question cannot be seen in isolation, but as part of a wider cultural movement. All politics on its own can do is react or cope with the current situation. Artists imagine new possibilities.
Following on from last year's event, we ask: what is the role of the citizen artist in contemporary land debates here in the Highlands? From ownership to housing to food to climate change, what are the big questions we should be asking? What stories do we need to tell? What stories do we need to challenge? How do we connect, inspire and support each other? How do connect locally, nationally, globally?"

"Tha sinn a’ creidsinn nach fhaigh sibh fuasgladh air Ceist an Fhearainn as aonais an t-sluagh. Cha dèan poileataigs ach dèiligeadh ris an t-suidheachadh mar a dh’ èireas e. Tha an neach-ealain gar cur an cèill: cò sinne agus dè dh’fhaodamaid a dhèanamh? Is sinne a tha cruthachadh cothrom na Fèinne dhuinn fhèin, ann an gach seadh, le bhith a’ tuigsinn gu bheil pàirt riatanach againn fhèin ann a bhith a’ stiùireadh an suidheachadh: tron chultar is tron dualchas. Gabhamaid sealbh air sgeulachdan ar tìre is ar n-àiteachan a-rithist. Cuiridh sinn slighe air dòigh dhuinn fhèin airson an àm ri teachd. Dè na sgeulachdan a ghabhas ceasnachadh? Dè na sgeulachdan a dh’ fheumas sinn ìnnse dha càch a chèile? Ciamar a bhios sinn a’ ceangal, a’ brosnachadh agus a’ toirt taic dha chèile?"

Read more: www.fearann.land/about

Facebook event page

This event will be followed by SAOGHAL NAM BOTHAN/BOTHY CULTURE CEILIDH in Abriachan Village Hall, a short distance from the Forest Classroom. If you are joining us for the evening ceilidh, food will be available in the hall from 6pm. Please email hello@mairimcfadyen.scot for more info.

Ceilidh Tickets available here

Organised/produced for the Architecture Fringe 2019 by Mairi McFadyen & Raghnaid Sandilands

Date and Time

Location

Abriachan Forest Trust

Forest Classroom

Abriachan

IV3 8LB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved