£10 – £15

Feast From the Field

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Barham centre

Parkmill

Swansea

Sa3 2eq

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Feast from the field is a celebration of Cae Tan's weekly veg box, local produce and seasonal ingredients. We invite you to come and share in a three course vegetarian menu with an option to BYOB, celebrating local food and community, promoting strong local food networks whilst enjoying the flavours of the seasons. With your support we hope to make a feast from the field a regular event hosting guest speakers and demonstrations. For the first week Gerald Myles will be giving a talk on his work as an organic farmer and GM activist. Gereld is a star of the recent film 'In Our Hands.' He is a passionate advocate for taking back control of our land and our food. Alongside his children and grand children, he is recreating the farm that has been his family home for many generations.

Mae 'Gwledd y Caeau' yn ddathliad o focsys llysiau wythnosol Cae Tan, yn defnyddio cynhyrchion lleol ac amrywiad o ddefnyddiau tymhorol. Gwahoddwn i chi ddod a rhannu tri chwrs o choginio llysieuol, gyda'r opsiwn i ddod a gwîn eich hun. Dathlu bwyd a chymuned lleol ynghyd a hybu rhwydweithiau bwyd lleol, tra'n mwynhau blasau tymhorol. Gyda'ch cefnogaeth chi, gobeithiwn gwneud 'Gwledd y Caeau' yn ddigwyddiad parhaol trwy chroesawu siaradwyr gwadd ac arddangosiadau. Yn yr wythnos gyntaf bydd Gerlad Myles yn cyflwyno trafodaeth am ei waith fel ffarmwr organig a gweithredydd yn erbyn addasiadau genetig. Mae Gerald yn serennu yn y ffilm ddiweddar 'In Our Hands'. Ynghyd a hyn mae Gerald yn llysddadleuwr brŵd dros ail meistrioli ein bwyd a'n tîr. Yn gyfochr a'i phlant a'i wyrion, mae'n adfywio'r fferm sydd wedi bod yn aelwyd ei teuly am genedlaethau.

Share with friends

Date and Time

Location

Barham centre

Parkmill

Swansea

Sa3 2eq

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved