Free

Feel Good Factor / Teimlo’n Dda

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

4i

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Event description

Description

The aim of this workshop is to help you to develop skills and techniques that will enhance your self-esteem and increase your confidence.

It will to teach you how to tackle self-criticism, and negative automatic thoughts. It will help you to develop a kinder attitude towards yourself and to think in a more balanced way. You will learn how to manage interpersonal relationships more effectively by developing self-awareness, and communicating more assertively.

This workshop will encourage you to think about your general health and wellbeing, and suggest simple tips that will enable you to look after yourself.

This workshop can support you in developing good interpersonal skills, teamwork and self-awareness all of which are competencies highly valued in the workplace environment.

Please note: Bookings for all our workshops open two weeks in advance.


Nod y gweithdy hwn yw eich helpu i ddatblygu sgiliau a thechnegau fydd yn gwella eich hunan-barch ac yn cynyddu eich hyder.

Bydd yn eich dysgu sut i fynd i'r afael â meddyliau hunan feirniadol a negyddol. Bydd yn eich helpu i ddatblygu agwedd fwy caredig tuag at eich hunain a meddwl mewn ffordd fwy cytbwys. Byddwch yn dysgu sut i reoli cysylltiadau rhyngbersonol yn fwy effeithiol drwy ddatblygu hunanymwybyddiaeth, a chyfathrebu’n fwy hyderus.

Bydd y gweithdy hwn yn eich annog i feddwl am eich iechyd a’ch lles yn gyffredinol, gan roi awgrymiadau syml fydd yn eich galluogi i edrych ar ôl eich hun.

Gall y gweithdy hwn eich cefnogi i ddatblygu sgiliau rhyngbersonol da, gwaith tîm a hunanymwybyddiaeth. Caiff pob un o'r cymwyseddau hyn eu gwerthfawrogi'n fawr yn amgylchedd y gweithle.

Sylwer: Mae modd cadw lle ar gyfer ein gweithdai bythefnos ymlaen llaw.

Date and Time

Location

4i

Cardiff University Students' Union

Park Place

Cardiff

CF10 3QN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Save This Event

Event Saved