Free

Felt Making and Natural Dyes with artist Claire Cawte / Gwneud Ffelt a Ll...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Redhouse Cymru

High Street

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Criw Celf Portfolio

For Ages 14 - 16 years old

A series of intensive weekend studio courses


Felt Making and Natural Dyes with artist Claire Cawte

Saturday 24 February and Sunday 25 February - 10am – 3pm

At Red House, Old Town Hall, High St, Merthyr Tydfil CF47 8AE

Use felt making and plant dye to make anything from a vessel, bag, hat, sculpture, textile art piece that can be enhanced with colour through dyes or pattern printing. Learn how to use natural pigments and how to extract colour to make natural dyes and liquids. Use a variety of techniques from pattern dyeing, block colour and printing process, using immerse dye, solar dye and Eco-print methods.


Portffolio Criw Celf

Ar gyfer 14 – 16 mlwydd oed

Cyfres o gyrsiau stiwdio penwythnos trylwyr


Gwneud Ffelt a Llifion Naturiol gyda’r artist Claire Cawte

dyddiau Sadwrn 24 Chwefror a Sul 25 Chwefror - 10am – 3pm

Yn Nhŷ Coch, Hen Neuadd y Dref, Heol Fawr, Merthyr Tudful CF47 8AE

Byddwch yn defnyddio gwneud ffelt a llifyn planhigion i wneud unrhyw beth o lestr, bag, het, cerflun, darn celf tecstil y gellir ei harddu â lliw â llifion neu brintio patrymau.

Fe ddysgwch sut i ddefnyddio pigmentau naturiol a sut i ddistyllu lliw i wneud llifion a hylifau naturiol. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o dechnegau o lifo patrwm, proses lliw bloc a phrintio, gan ddefnyddio dulliau llifyn trochi, llifyn haul ac Eco-print.

Share with friends

Date and Time

Location

Redhouse Cymru

High Street

Merthyr Tydfil

CF47 8AE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved