Sales Ended

Ffair Grefftau / Craft Fair

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Event description

Description

Gwahoddiad i ymarferwyr celf & chrefftau a gwneuthurwyr i gynnal stondin ac arddangos eich gwaith.

Mae'r ffair grefftau yma yn mynd i fod yn ddigwyddiad arbennig o waith o’r safon uchaf, yn dathlu ein creadigrwydd yn Gogledd Cymru ac hefyd yn codi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Conwy 2019.

Manylion
Amser gosod: 8:30yb - 10:00yb
Amser agor i’r cyhoedd: 10:00yb - 4yh
Cost stondin: £25

Digwyddiad codi arian i Eisteddfod Genedlaethol Cymru Conwy 2019

--------------------------

An invitation to art & craft practitioners and makers to have a stall to showcase your work.

This craft fair is going to be a special event with high quality works available, celebrating the creativity here in North Wales as well as raising funds for the 2019 Conwy National Eisteddfod.

Details
Set up time: 8:30yb - 10:00yb
Open to public: 10:00yb - 4yh
Cost of stand: £25

Fundraising event for Eisteddfod Genedlaethol Cymru Conwy 2019

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas yn Dre

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved