Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Ffair Gyrfaoedd Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf's Career Fair

Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant RhCT / RCT's Employment, Education and Training Team

Thursday, 19 September 2019 from 10:00 to 16:00 (BST)

Ffair Gyrfaoedd Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon...

Ticket Information

Type End Quantity
Attendee Ticket   more info Ended Free  

Share Ffair Gyrfaoedd Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf's Career Fair

Event Details

Sylwer: Dim ond cyflogwyr sy'n gofyn am stondin yn y digwyddiad sy'n gorfod archebu tocynnau. Mae aelodau'r cyhoedd yn rhydd i fynychu'r digwyddiad hwn heb docyn. 

Bydd Carfan Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant Cyngor RhCT a'i phartneriaid yn cynnal 'Ffair Gyrfaoedd' ar ddydd Iau, 19eg Medi 2019 yng Nghanolfan Hamdden Llantrisant, Tir Meirbon Lane, Southgate Park CF72 8DJ. Bydd yr achlysur yn cael ei gynnal rhwng 10yb a 4yp

Rydyn ni wedi cynnal nifer o Ffair Swyddi lwyddiannus ers mis Mawrth 2015 gyda dros 1,500 yn mynychu pob achlysur. Mae hyn yn cynnwys aelodau'r cyhoedd a disgyblion o ysgolion a cholegau lleol. Rydyn ni wedi derbyn adborth arbennig gan gyflogwyr. Meddai rhai cyflogwyr "dyma oedd un o'r Ffeiriau Swyddi gorau i fi mynychu".

Rydyn ni'n edrych ymlaen at glywed eich ymateb cadarnhaol ac yn gobeithio byddwch chi'n ein cefnogi ni. Cliciwch y botwm 'Register' a llewnch y ffurflen bwcio i gadarnhau eich lle.

 Please note: Only employers requesting a stand at the event are required to order tickets. Members of the public are free to attend this event without a ticket.

RCT Council’s Employment, Education & Training Team and partners are organising a ‘Jobs Fair’ on Thursday, 19th March 2019 in the Llantrisant Leisure Centre, Tir Meirbon Lane, Southgate Park CF72 8DJThe event will be open from 10:00am to 4:00pm

We have previously hosted a number of successful Jobs Fairs since March 2015 where over 1,500 people have attended each event, including members of the public and students from our local schools and colleges. Feedback from employers has been excellent, with one employer quoting “it was one of the best Jobs Fairs I have attended”.

We look forward to your positive response and hope that you are able to support us. Please click on the 'Register' button and fill in the booking information to confirm your place .

Do you have questions about Ffair Gyrfaoedd Rhondda Cynon Taf / Rhondda Cynon Taf's Career Fair? Contact Garfan Cyflogaeth, Addysg a Hyfforddiant RhCT / RCT's Employment, Education and Training Team

Save This Event

Event Saved

When & Where


Canolfan Hamdden Llantrisant / Llantrisant Leisure Centre
Tir Meirbon Lane
Southgate Park
CF72 8DJ Llantrisant
United Kingdom

Thursday, 19 September 2019 from 10:00 to 16:00 (BST)


  Add to my calendar

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.