£15

Ffilm yn y Dosbarth : Pythefnos o Ffilm (Ysgol Ynyswen)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

150 Ynyswen Road

Treorchy

CF42 6EB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Ymunwch ag Into Film Cymru am sesiwn hyfforddi a fydd yn cyflwyno ac yn mynd drwy'r gweithgareddau sydd wedi'u cynnwys yn adnodd newydd Into Film Cymru, Pythefnos o Ffilm.

Mae'r adnodd newydd hwn wedi'i greu'n benodol ar gyfer athrawon Cyfnod Allweddol 2 ond gellir addasu'r gweithgareddau i fod yn berthnasol ar gyfer CA1 a CA3.

Yn ystod yr hyfforddiant byddwn yn egluro ac yn trafod y cyfres o weithgareddau lliwgar sydd wedi'u teilwra er mwyn helpu athrawon i gyflwyno dysgu drwy ac am ffilm, tra ar yr un pryd yn tanlinelli sut y mae'r rhain am eich cefnogi i gwrdd ag amcanion dysgu penodol, gan gynnwys gofynion y Fframwaith Llythrennedd a Chymhwysedd Digidol.

Ar ben hyn, mae'r adnodd Pythefnos o Ffilm, a gynhyrchwyd mewn cyd-weithrediad ag athrawon blaenllaw, yn anelu i wireddu amcanion y cwricwlwm newydd ac yn arbennig y datblygiadau o fewn y Maes Dysgu a Phrofiad Celfyddydau Mynegiannol.Yn wir, mae'r adnodd wedi'i strwythuro i wireddu'r amcanion isod;

- Archwilio : gwylio ystod o ffilmiau a chael profiadau yn ymwneud a ffilm ac felly yn dysgu drwy ffilm

- Ymateb : trafod, dadnsoddi a deall fel eu bod yn dysgu am y broses o greu ffilm

- Creu : yn cael cyfleoedd i arbrofi, dabtblygu sgiliau a magu'r hyder fel eu bod yn mynd at i greu eu cynnwys eu hunain ac yn rhannu'r gwaith hwnnw ag eraill drwy ei hyrwyddo a'i arddangos yn gyhoeddus.

This session will be held in Welsh. Into Film Cymru also have this resource available in English. Please get in touch if you would like to know more about “Film in a Fortnight”

Mi fydd y sesiwn yma yn cael ei gynnal yn Gymraeg, mae Into Film Cymru yn darparu hyfforddiant a chreu adnoddau yn Saesneg hefyd. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda ni.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Gynradd Gymraeg Ynyswen

150 Ynyswen Road

Treorchy

CF42 6EB

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved