Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych 2016 Denbighshire Tourism Forum
Free
Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych 2016 Denbighshire Tourism Forum

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych 2016 Denbighshire Tourism Forum

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Gwesty Oriel / Oriel House

Llanelwy / St Asaph

Sir Ddinbych / Denbighshire

LL17 OLW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Please see English below

Mi fyddwn ni yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am Flwyddyn Chwedlau 2017 Croeso Cymru a hefyd adborth am Flwyddyn Antur 2016.

Rydym ni hefyd eisiau eich mewnbwn i benderfynu blaenoriaethau am Gynllun Rheoli Cyrchfan Sir
Ddinbych a fydd yn rhedeg o 2017-2020.

Yn ôl yr arfer, byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am weithgareddau twristiaeth sydd wedi eu cynnal ers cyfarfod diwethaf y Fforwm ym mis Mawrth 2016.

Bydd y cyfarfod yn gyfle i chi rwydweithio, felly dewch a’ch cardiau busnes efo chi i’ch helpu i
ledaenu newyddion eich gweithgareddau hefyd tagiwch ni hefo #FforwmTwristiaeth

Mi fydd Croeso Cymru hefyd yn cynnal ei gweithdai ymrwymiad rhanbarthol rhwng 2-4pm ar Flwyddyn Chwedlau 2017 a fydd ar agor i fusnesau twristiaeth o Sir Ddinbych, Sir Fflint a Sir Wrecsam.

Cinio a rhwydweithio am 1pm. Os oes gennych chi unrhyw ofynion dietegol neu fynediad, rhowch wybod i ni. Ymatebwch i’r gwahoddiad erbyn 19 Hydref 2016.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar y diwrnod.

***

We’ll be updating you on Visit Wales Year of Legends 2017 plus feedback on the 2016 Year of Adventure.

We also need your input into deciding the priorities for Denbighshire’s next Destination Management Plan which will run from 2017-2020.

As always we’ll update you on tourism-related activity that’s taken place since the last Forum in March 2016.

Networking opportunities will be available during the Forum so bring your business cards to help spread the news about your own activities plus tag us with #TourismForum

Visit Wales will also be holding their regional engagement workshop between 2-4pm on Year of Legends 2017 which is open to tourism businesses from Denbighshire, Flintshire and Wrexham

Lunch and networking from 1pm. Please let us know if you have any dietary or access requirements. RSVP by 19th October 2016

We look forward to seeing you on the day.

Share with friends
Date and Time
Location

Gwesty Oriel / Oriel House

Llanelwy / St Asaph

Sir Ddinbych / Denbighshire

LL17 OLW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved