Free

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych / Denbighshire Tourism Forum

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel House

Upper Denbigh Rd

Saint Asaph

LL17 0LW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Rydym yn falch o gyhoeddi ein siaradwyr gwadd

  • Ken Skates - Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi ar Seilwaith

  • Cynghorydd Hugh Evans OBE - Arweinydd o Cyngor Sir Ddinbych

  • Simon Jones - Perchennog, Pro Kitesurfing

  • Russell Vaughan - Rheolwr Prosiectiau, Cyngor Sir Ddinbych, Datblygiadau ar Glan y Dŵr Y Rhyl

  • Hannah Arndt - Swyddog Mynediad, Cyngor Sir Ddinbych, Beicio Gogledd Cymru: Hybu mynediad cyfrifol ac llwybrau ar gyfer beicio yn Sir Ddinbych

Cyfle gwych i glywed amdan y datblygiadau diweddar o fewn twristiaeth ac i rhwydweithio gyda gwahanol busnesau lleol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar y diwrnod.

Ymatebwch i’r gwahoddiad erbyn 16fed Hydref

****

We are pleased to announce our guest speakers

  • Ken Skates - Cabinet Secretary for Economy & Infrastructure

  • Councillor Hugh Evans OBE - Leader of Denbighshire County Council

  • Simon Jones - Owner, Pro Kitesurfing

  • Russell Vaughan - Project Manager, Denbighshire County Council, Developments at Rhyl Waterfront

  • Hannah Arndt - Access Officer, Denbighshire County Council, Ride North Wales: Promoting responsible access and routes for cycling in Denbighshire

Great opportunity to hear about the latest tourism developments and meet other like-minded businesses.

We look forward to seeing you on the day.

RSVP by 16th October 2017Share with friends

Date and Time

Location

Oriel House

Upper Denbigh Rd

Saint Asaph

LL17 0LW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved