Free

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych / Denbighshire Tourism Forum

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel House

Upper Denbigh Rd

Saint Asaph

LL17 OLW

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Rydym yn falch o gyhoeddi ein siaradwyr gwadd:

  • Jim Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr, Twristiaeth Gogledd Cymru – pwysigrwydd mae Sir Ddinbych yn chwarae i'r cynnig twristiaeth rhanbarthol Gogledd Cymru
  • Adrian Barsby, Cynghrair Twristiaeth Cymru - Wythnos Twristiaeth Cymru sydd yn cymeryd lle 15-21 Mai

Yn ôl yr arfer, byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am weithgareddau twristiaeth sydd wedi eu cynnal ers cyfarfod diwethaf y Fforwm ym mis Tachwedd 2016.

Bydd y cyfarfod yn gyfle i chi rwydweithio, felly dewch â'ch cardiau busnes efo chi i’ch helpu i ledaenu newyddion eich gweithgareddau.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi ar y diwrnod

Ymatebwch i’r gwahoddiad erbyn 25 Ebrill


****

We are pleased to announce our guest speakers:

  • Jim Jones, Managing Director, North Wales Tourism – ‘the importance Denbighshire plays to the regional tourism offer of North Wales’
  • Adrian Barsby, Wales Tourism Alliance - Wales Tourism Week which takes place 15-21 May.

As always we’ll update you on tourism-related activity that’s taken place since the last Forum in November 2016.

Networking opportunities will be available during the Forum so bring your business cards to help spread the news about your own activities.

We look forward to seeing you on the day

RSVP by 25th April 2017Share with friends

Date and Time

Location

Oriel House

Upper Denbigh Rd

Saint Asaph

LL17 OLW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved