Free

Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych / Denbighshire Tourism Forum

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel House

Upper Denbigh Rd

Saint Asaph

LL17 0LW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cofrestru o 10.00am

Fforwm yn dechrau am 10.30am, cinio a rhwydweithio am 1.30pm

Rydym yn falch o gyhoeddi ein siaradwyr gwadd -


  • Llunio'r Dyfodol – Camau Nesaf

Croeso Cymru

  • Y Gorffennol, Y Presennol a’r Dyfodol

Anna Taylor, Perchennog, Hufen Iâ Chilly Cow

  • Twristiaeth Bwyd

Kerry Thatcher, Rheolwr Partneriaethau - Croeso Cymru

  • 10 mlynedd fel Safle Treftadaeth y Byd

Allan Forest, Rheolwr Prosiect Adfywio – Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte


Bydd yn gyfle gwych i glywed am y datblygiadau twristiaeth diweddaraf a chyfarfod â busnesau eraill.

Archebwch eich lle AM DDIM heddiw!

****

Registration from 10.00am

Forum starts at 10.30am, lunch and networking at 1.30pm

We are pleased to announce our guest speakers -


  • Shaping the Future - Next Steps

Visit Wales

  • Past, Present and Future

Anna Taylor, Owner - Chilly Cow Ice Cream

  • Food Tourism

Kerry Thatcher, Partnership Manager – Visit Wales

  • 10 Years as a World Heritage Site

Allan Forest, Regeneration Project Manager – Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site


Great opportunity to hear about the latest tourism developments and meet other like-minded businesses.

Book your FREE place now!Share with friends

Date and Time

Location

Oriel House

Upper Denbigh Rd

Saint Asaph

LL17 0LW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved