Fforwm Twristiaeth Sir Ddinbych / Denbighshire Tourism Forum

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oriel House

Upper Denbigh Rd

Saint Asaph

LL17 0LW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cofrestru o 10.00am

Fforwm yn dechrau am 10.30am, cinio a rhwydweithio am 1.30pm

Rydym yn falch o gyhoeddi ein siaradwyr gwadd -


  • Llunio'r Dyfodol – Camau Nesaf

Gerwyn Evans, Croeso Cymru

  • Twristiaeth Bwyd

Kerry Thatcher, Croeso Cymru

  • Blasu Gogledd Ddwyrain Cymru

Robyn Lovelock, Llangollen & Dyffryn Dyfrdwy Clwb Bwyd Da


  • 10 mlynedd fel Safle Treftadaeth y Byd

Allan Forest, Safle Treftadaeth y Byd Traphont Ddŵr a Chamlas Pontcysyllte


Bydd yn gyfle gwych i glywed am y datblygiadau twristiaeth diweddaraf a chyfarfod â busnesau eraill.

Archebwch eich lle AM DDIM heddiw!

****

Registration from 10.00am

Forum starts at 10.30am, lunch and networking at 1.30pm

We are pleased to announce our guest speakers -


  • Shaping the Future - Next Steps

Gerwyn Evans, Visit Wales

  • Food Tourism

Kerry Thatcher, Visit Wales

  • Taste North East Wales

Robyn Lovelock, Llangollen & Dee Valley Good Grub Club


  • 10 Years as a World Heritage Site

Allan Forest, Pontcysyllte Aqueduct and Canal World Heritage Site


Great opportunity to hear about the latest tourism developments and meet other like-minded businesses.

Book your FREE place now!Date and Time

Location

Oriel House

Upper Denbigh Rd

Saint Asaph

LL17 0LW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved