Free

Ffurflen Gofrestru Grwpiau Ysgol i Ddiwrnod Agored Prifysgol Caerdydd - 27...

Event Information

Location

Location

Prifysgol Caerdydd

Prif Adeilad

Plas-y-Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Cynhelir ein Diwrnod Agored nesaf ar Ddydd Gwener 27 Mawrth 2019

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi a'ch myfyrywyr gael blas ar y Brifysgol a'r ddinas.

Gall eich myfyrwyr gael blas go iawn ar fywyd prifysgol yn un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain.

Ar y diwrnod, caiff eich myfyrwyr y cyfle i:

  • fynd ar daith o gwmpas y campws (gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan)
  • mynd ar daith o amgylch y ddinas
  • gweld Undeb y Myfyrwyr
  • gweld preswylfeydd y myfyrwyr
  • gweld adeiladau'r Ysgolion Academaidd a siarad â thiwtoriaid derbyn
  • mynychu sgyrsiau
  • defnyddio'n mannau cyngor

Ewch i wefan y Diwrnod Agored am ragor o fanylion.

Gellir llenwi'r ffurflen hon yn Saesneg hefyd.Bydd Prifysgol Caerdydd yn cadw’r wybodaeth a ddarperir gennych yn unol â Pholisi Diogelu Data y Brifysgol. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i roi’r newyddion diweddaraf i chi cyn y Diwrnod Agored ac i hwyluso'ch profiad yn y Diwrnod Agored. Yn dilyn y digwyddiad, byddwn hefyd yn anfon ebost atoch i ofyn am eich adborth ynghylch y diwrnod agored. Nid oes rhaid i chi ymateb i'r arolwg. Bydd y wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei chadw am dair blynedd o ddyddiad y digwyddiad.Share with friends

Location

Prifysgol Caerdydd

Prif Adeilad

Plas-y-Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved