Free

Ffurflen Gofrestru Grwpiau Ysgol i Ddiwrnod Agored Prifysgol Caerdydd - Dyd...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd

Plas y Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bydd ein Diwrnod Agored yn rhoi cyfle i chi gael blas ar y Brifysgol a'r ddinas.

I fyfyrwyr:

Unwaith eto, gall eich myfyrwyr gael blas go iawn ar fywyd prifysgol, yn un o brifysgolion addysgu ac ymchwil mwyaf blaenllaw Prydain. Cewch gyfle i:

 • fynd ar daith o amgylch y campws (gan gynnwys Campws Parc y Mynydd Bychan)
 • mynd ar daith o amgylch y ddinas
 • gweld Undeb y Myfyrwyr
 • gweld preswylfeydd y myfyrwyr
 • gwled adeiladau'r Ysgolion Academaidd a siarad â thiwtoriaid derbyn
 • mynychu sgyrsiau
 • defnyddio'n mannau cyngor

I Athrawon a Chynghorwyr Gyrfaoedd:

Bydd gan yr athrawon a'r cynghorwyr y cyfle i:

 • Ymlacio a rhwydweithio ag eraill sy'n rhannu'r un proffesiwn â chi mewn lolfa benodedig ar gyfer athrawon achynghorwyr
 • Mwynheu cinio bys a bawd a chasglu pecyn athrawon
 • Cwrdd â Staff Derbyn a'n Tîm Cyswllt Ysgolion
 • Dysgu rhagor am sut gallwch gefnogi'ch myfyrywyr yn ein sesiwn benodedig, 'Cefnogi eich Myfyrwyr'.

Ewch i wefan y Diwrnod Agored am ragor o fanylion.


Nodwch os gwelwch yn dda y bydd yr holl fanylion yn cael ei gadw yn unol â'r Ddeddf Diogelu Data (1998). Byddwn yn cadw'r wybodaeth am 18 o fisoedd o ddyddiad y digwyddiad a bydd yn cael ei defnyddio gan Brifysgol Caerdydd i ddarparu gwybodaeth i chi am astudiaethau israddedig, digwyddiadau sydd i ddod a rhaglenni gradd a allai fod o ddiddordeb.

Share with friends

Date and Time

Location

Prif Adeilad, Prifysgol Caerdydd

Plas y Parc

Caerdydd

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved