Free

Филмова прожекция: "ИРИНА" / FilmScreening: "IRINA"

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bulgarian Cultural Institute London

186-188 Queen's Gate

South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Event description
Филмова прожекция: "ИРИНА" / FilmScreening: "IRINA"

About this Event

Българският културен институт Лондон има удоволствието да ви покани на прожекцията на филма „Ирина“, на 24 април 2020, от 19 часа, в Салоните на Българското Посолство в Лондон.

Специални гости: Стефан Китанов - продуцент, Надя Косева- режисьор, Илияна Дойчинова – актриса, Мартина Апостолова- актриса

ИРИНА

Цветен филм, България, 2018, 96 мин.

Режисьор - Надежда Косева

Сценарий - Светослав Овчаров, Боян Вулетич, Надежда Косева

Оператор - Кирил Проданов

Музика - Петър Дундаков

В ролите - Мартина Апостолова, Ирини Жамбонас, Христо Ушев, Касиел Ноа Ашер, Александър Косев, Красимир Доков

Продуцент - Стефан Китанов

Продукция - Art Fest

Филмът е на български език, с английски субтитри

Ирина работи като сервитьорка в малко градче в България. В деня, в който я уволняват, съпругът ѝ преживява тежка катастрофа. Семейството на Ирина изпада в бедност. За да свърже двата края, тя става сурогатна майка. Ежедневните борби, отчаянието и семето на живота, което расте в корема ѝ, надигат нова вълна в този тежък и скапан живот. Ирина бавно започва да разбира какво означава да обичаш и да прощаваш.

„Да носиш дете и да родиш, променя живота на всяка жена. Моя също. Ирина е много лична и много женска (но не феминистка) история за преоткриването на света чрез новия живот.

Ирина е филм за прошката. История, която поставя морални и етични въпроси, но едновременно с това ни води на място, където отговорите им губят своето значение. Място, на което прошката е единственият начин за превъзмогване на отчаянието, болката и гнева. Единственият начин да оцелееш.“

Надежда Косева

НАГРАДИ И НОМИНАЦИИ -

„Златна роза“ '18 – Най-добър дебют, най-добра актриса (Мартина Апостолова), награда на СБФД Котбус '18 – Най-добър дебютен филм, най-добра актриса (Мартина Апостолова) Тирана '18 – „Златен бухал“ за най-добър филм Варшава '18 – Наградата на Екуменическото жури, Специалната награда на журито за Мартина Апостолова

-------------------------------------------------------

The Bulgarian Cultural institute London has the pleasure to invite you to the film screening "Irina", on the 24-th of April, at 7pm., in the Halls of the Bulgarian embassy in London.

Special guests: Stefan Kitanov – producer, Nadya Koseva – director, Ilyana Doychinova – actress, Martina Apostolova – actress

IRINA

Colour film, Bulgaria, 2018, 96 min.

Director - Nadejda Koseva

Script - Svetoslav Ovcharov, Bojan Vuletic, Nadejda Koseva

Camera - Kiril Prodanov

Music - Petar Dundakov

Cast - Martina Apostolova, Irini Jambonas, Hristo Ushev, Kasiel Noah Asher, Alexander Kossev, Krassimir Dokov

Producer - Stefan Kitanov

Production - Art Fest

The film is in Bulgarian language, with English subtitles.

Irina is a part-time waitress in a small Bulgarian town. On the very same day when she is fired, her husband gets into a serious accident. Irina’s family is trapped in poverty. To make ends meet, she becomes a surrogate mother. Fights, despair and the seed of life growing in her belly bring on another wave to this rough and wrecked life. Slowly, Irina discovers what it means to love and to forgive.

„Carrying a child and giving birth changes the life of every woman. Mine too. Irina is a very personal and very feminine (but not feminist) story about rediscovering the world bringing new life in it.

Irina is a film about forgiveness. A story that raises moral and ethical questions, but also leads us to a place where their answers become irrelevant. To a place where forgiving is the only way to overcome the despair, pain and anger. The only way to survive.“

Nadejda Koseva

AWARDS AND NOMINATIONS: Golden Rose '18 – Best Feature Debut, Best Actress (Martina Apostolova), Award Of the Union Of the Bulgarian Filmmakers Cottbus '18 – Best Debut Film, Best Actress (Martina Apostolova) Tirana '18 – Golden Owl for Best Film Warsaw '18 – Prize of the Ecumenical Jury, Special Jury Prize for Martina Apostolova.

Share with friends

Date and Time

Location

Bulgarian Cultural Institute London

186-188 Queen's Gate

South Kensington

London

SW7 5HL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved