Free

Finance for All / Cyllid i Bawb

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description


AGENDA

09:00 – 09:30 Registration and Refreshments

10:00 – 10:30 Conwy Business Support Grant - NIA KIRKHAM

10:30 – 11:00 Finance Wales – Development Bank of Wales – HEATHER ABRAMS

11:00 – 11:30 Barclays – Always a bank

11:30 – 12:00 European Funding - BARBARA BURCHELL

12:00 – 12:45 Lunch

12:45 – 13:15 Bathgate Finance - IAN ADAMS – other finance

13:15 – 13:45 Business Wales – is money available - INGRID?

13:45 - 14:00 Break

14:00 – 14:30 Bic Innovation – Do you have the right financial information ALUN LEWIS Finance Director

14:30 – 15:00 Knox Commercial – who can I pass my business to?

Succession planning – PHILIP ROBERTS

15:00 Networking and close

********************

RHAGLEN

09:00 – 09:30 Cofrestru a lluniaeth

10:00 – 10:30 Grant Cefnogi Busnes Conwy - NIA KIRKHAM

10:30 – 11:00 Cyllid Cymru Banc Datblygu Cymru - HEATHER ABRAMS

11:00 – 11:30 Barclays Yn fanc bob amser

11:30 – 12:00 Cyllid Ewropeaidd - BARBARA BURCHELL

12:00 – 12:45 Cinio

12:45 – 13:15 Cyllid Bathgate - IAN ADAMS – cyllid arall

13:15 – 13:45 Busnes Cymru a oes arian ar gael INGRID?

13:45 - 14:00 Egwyl

14:00 – 14:30 Bic Innovation A oes gennych yr wybodaeth ariannol gywir ALUN LEWIS Cyfarwyddwr Cyllid

14:30 – 15:00 Knox Commercial i bwy allaf drosglwyddo fy musnes?

Cynllunio olyniaeth - PHILIP ROBERTS

15:00 Rhwydweithio a chau

Share with friends

Date and Time

Location

Conwy Business Centre- Conwy County Borough Council

Junction Way

Llandudno Junction

LL31 9XX

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved