Free

Finansiering og kompetansetilbud til gründere

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Webinaret er åpent for alle startups i BAE-bransjen

About this Event

Driver du en startup, og ønsker å lære mer om offentlige kompetansetilbud og finansielle virkemidler? Eller lurer du på hvordan du kan søke om støtte til innovasjonsprosjekter i regi Construction City? Bli med på webinar 14. desember!

I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerer vi webinaret "Finansiering og kompetansetilbud til gründere", som retter seg mot oppstartsbedrifter i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen (BAE-bransjen). Vi går vi gjennom offentlige finansieringsordninger for startups, kompetansetilbud, og hvordan din virksomhet kan bruke Construction City til å jobbe med innovasjonsprosjekter.

Webinaret ledes av Benedicte Økland, daglig leder i Construction City, og Joachim Thorsen, avdelingsleder for startup teamet i Innovasjon Norge.

Innovasjonsklyngen Construction City skal være en drivkraft for samhandling og nye løsninger i bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Vi omfatter hele verdikjeden fra lovende oppstartsbedrifter til store entreprenører, og er arenaen der aktører møtes på tvers av sektorer for å dele innsikt, etablere samarbeidsprosjekter og løfte bransjens konkurransekraft.

Innovasjon Norge tilbyr en rekke ordninger for finansiering av oppstart, både tilskudd og lån. Tilskudd brukes oftere til prosjekter der samfunnsøkonomisk nytte av prosjektet er betydelig og teknisk risiko er høy. Tilskuddsordningen som egner seg spesielt for oppstart er delt opp i tre faser: Markedsavklaringstilskudd, kommersialiseringstilskudd fase 1, og kommersialiseringstilskudd fase 2. Oppstartlån er en ordning for kommersialisering av oppstartprosjekter med lavere teknisk risiko eller prosjekter som raskt trenger mye kapital for å styrke veksten og internasjonaliseringen av selskapet.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved