Finding and losing schizophrenia | Diagnosio a cholli sgitsoffrenia

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bigmoose Coffee Co.

4-5 Frederick Street

Cardiff

CF10 2DB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Finding and losing schizophrenia

Schizophrenia is a contentious diagnosis and source of often heated debate across the various professions and stakeholders associated with mental health. Some argue that it has outlasted its usefulness as a single diagnosis and should instead be viewed as the extreme end of a 'psychosis spectrum disorder'.

To unpick the issues, we're delighted to welcome award-winning author Nathan Filer, who will be in conversation with Professor James Walters, deputy director at NCMH and professor of psychiatry at Cardiff University.

Join us at Bigmoose Coffee Co. for a lively and engaging discussion.

Your free ticket includes:

  • Entry to the event
  • A copy of Nathan's latest book, The Heartland: Finding and Losing Schizophrenia
  • Light refreshments


About our speakers

Nathan Filer
Nathan is an author, journalist and lecturer. His critically acclaimed work of non-fiction, The Heartland: Finding and Losing Schizophrenia, was described as ‘a beautifully written book that brims with compassion and wit’ (The Times) and ‘[an] intelligent, absorbing narrative exploration of schizophrenia’ (The Guardian).
nathanfiler.co.uk

Professor James Walters
James is deputy director at NCMH and an honorary consultant psychiatrist at Aneurin Bevan University Health Board Early Intervention in Psychosis Service. His research interests centre on genetics in psychosis and schizophrenia.
Learn more about James' research
Diagnosio a cholli sgitsoffrenia

Mae sgitsoffrenia’n ddiagnosis dadleuol ac yn aml yn ysgogi teimladau cryfion ar draws amryw alwedigaethau a rhanddeiliaid ym maes iechyd meddwl. Mae rhai’n dadlau nad yw bellach yn ddefnyddiol fel diagnosis unigol, ac yn lle hynny, dylid ystyried bod y cyflwr ym mhen eithafol ‘sbectrwm anhwylder seicosis’.

Er mwyn datod y materion hyn, mae’n bleser gennym groesawu’r awdur arobryn Nathan Filer, fydd yn sgwrsio â’r Athro James Walters, sy’n ddirprwy gyfarwyddwr yn NCMH ac yn athro seiciatreg ym Mhrifysgol Caerdydd.

Ymunwch â ni yn Bigmoose Coffee Co. i wrando ar drafodaeth fywiog a diddorol.

Mae tocynnau’n rhad ac am ddim ac yn cynnwys:

  • Mynediad i’r digwyddiad
  • Copi o lyfr diweddaraf Nathan, The Heartland: Finding and Losing Schizophrenia
  • Lluniaeth ysgafn


Ynghylch ein siaradwyr

Nathan Filer
Mae Nathan yn awdur, yn newyddiadurwr ac yn ddarlithydd. Disgrifiwyd ei lyfr ffeithiol o fri, ‘The Heartland: Finding and Losing Schizophrenia’, fel ‘llyfr sydd wedi’i ysgrifennu’n gain ac yn llawn trugaredd a ffraethineb’ (The Times) ac fel ‘naratif deallus a chyfareddol o sgitsoffrenia (The Guardian).
nathanfiler.co.uk

Yr Athro James Walters
Mae James yn ddirprwy gyfarwyddwr yn NCMH ac yn seiciatrydd ymgynghorol er anrhydedd yng Ngwasanaeth Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae ei ddiddordebau ymchwil yn canolbwyntio ar eneteg mewn seicosis a sgitsoffrenia.
Dewch i gael gwybod rhagor am ymchwil James

Share with friends

Date and Time

Location

Bigmoose Coffee Co.

4-5 Frederick Street

Cardiff

CF10 2DB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved