Folkekunst i Nord-Østerdalen og Røros

Folkekunst i Nord-Østerdalen og Røros

Actions and Detail Panel

Postponed

Date and time

Location

Domkirkeodden

100 Strandvegen

2315 Hamar

Norway

View map

Foredrag og samtale med Amund Spangen om hans nye bok 'Dekorasjonsmaling i Nord-Østerdalen og Røros-bygdene' i Aulaen på Domkirkeodden.

About this event

I tekst og bilder presenteres malte dører, skap, kister, senger og husgeråd. Vi får også et innblikk i gardshistorie og levemåte fra den gangen dyktige rosemalere var virksomme i norske bygder.

Amund Spangen vil også motta Fortidsminneforeningen i Hedmark Vernepris for 2020 for det viktige og betydningsfulle arbeidet med boka.

Det vil bli mulig å sikre seg en signert utgave av boken.

Adgang er gratis og det blir lett bevertning. Velkommen!

Se mer på Domkirkeodden og på vårt arrangment på Facebook.

Grunnet smittevern er det begrenset antall plasser og nødvendig med påmelding. Det er en nasjonal anbefaling om å holde avstand og å bruke munnbind der du ikke kan holde avstand. De som har symptomer på korona kan ikke delta.

Tillegg: Forskriftsfestede tiltak, arrangementer og sammenkomster

Ved innendørs arrangementer skal det utpekes en arrangør som skal ha oversikt over hvem som er til stede og gjennomføringen skal være smittevernfaglig forsvarlig.

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære.

På innendørs arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-nasjonale-smitteverntiltak-for-a-beholde-kontrollen/id2891395/

Save This Event

Event Saved