Free

Folkemøte om ny kommuneplan

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Oslo rådhus

1 Rådhusplassen

0037 Oslo

Norway

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

HVA ER DINE DRØMMER FOR OSLO I 2040?
Vi lager ny kommuneplan for byen vår som skal peke ut retningen i årene som kommer. Vi vil vite hva DU mener.
9. mai kl. 11.00-15.00 arrangerer byrådet et folkemøte på Oslo rådhus i forbindelse med at forslag til ny kommuneplan er ute på høring. Byrådet ønsker å diskutere innholdet i forslaget med befolkningen. Deltakelse er gratis.


DU KAN SPEED-DATE BYRÅDENE
Publikum får mulighet til å konfrontere byrådene direkte om innholdet i forslag til ny kommuneplan.
Du kan også holde korte forberedte innlegg under parallell-sesjonene.
Kryss av for speed-dating og forberedte innlegg i siste trinn av påmeldingen.


PROGRAM

10.30-11.00
Registrering, frukt, kaffe/te, enkel underholdning

11.00-12.00 Plenumssesjon i rådhushallen
- Velkommen v/Byrådsleder Raymond Johansen
- Befolkningsvekst - Utfordringer og muligheter mot 2040 v/Finansbyråd Robert Steen
- Hvor skal vi bygge og hvor skal vi bo? v/ Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen
- Publikum speed-dater byrådene for åpen scene

12.00-12.45 Lunsj med stands, mingling og byrådsbuffet

12.45-15.00 PARALLELLSESJONER


TEMA A: På vei mot en varmere og skapende by

Vi er inne i den fjerde industrielle revolusjon. Det innebærer at digitalisering, robotisering og kunstig intelligens gir oss nye muligheter og utfordringer. Bli med og diskuter spørsmål som…

• Hvordan hindrer vi at grupper i befolkningen faller utenfor arbeidslivet fordi stadig flere jobber tas over av maskiner?
• Hvordan kan ny teknologi frigjøre mer tid til mellommenneskelig kontakt og omsorg?
• Hvordan skal skolene forberede barn og unge på et arbeidsliv vi ikke kjenner innholdet i?

Møteleder
Marit Høvik Hartmann, kommunikasjons og markedsdirektør Oslo Business Region

Byrådspanel
Robert Steen (Byråd for finans)
Tone Tellevik Dahl (Byråd for Oppvekst og kunnskap)
Inga Marte Thorkildsen (Byråd for eldre, helse og sosiale tjenester)
Geir Lippestad (Byråd for næring og eierskap)

1) Tematisk innledning v/ Kåre Hagen (Senterleder ved Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Høgskolen i Oslo og Akershus)
2) Møteleder følger opp med spørsmål til byrådspanelet – Hva sier kommuneplanens mål og strategier?
3) Spørsmål fra salen
4) Dialog mellom publikum og byrådet - Vekselsvis forberedte innlegg fra publikum og kommentarer fra byrådspanelet


TEMA B: På vei mot en grønn by med plass til alle

I 2040 kan Oslo ha nær 900 000 innbyggere. Dette krever areal! Vi skal få plass til alle – samtidig som klimautfordringen er vår tids aller største utfordring. Bli med og diskuter spørsmål som…

• Kan kommunen påvirke boligprisutviklingen?
• Hvordan skal vi dekke arealbehovet for boliger, skoler, barnehager og idrettsanlegg?
• Hva skal Oslo kommune gjøre for å få flere til å sykle, gå og kjøre kollektivtransport?

Møteleder
Per Gunnar Røe, professor - Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, UiO.

Byrådspanel
Raymond Johansen (Byrådsleder)
Hanna E. Marcussen (Byråd for byutvikling)
Rina Mariann Hansen (Byråd for kultur, idrett og frivillighet)
Lan Marie Nguyen Berg (Byråd for miljø og samferdsel)

1) Tematisk innledning v/ Marianne Skjulhaug (Instituttleder ved institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur og designhøgskolen i Oslo)
2) Møteleder følger opp med spørsmål til byrådspanelet– Hva sier kommuneplanens mål og strategier?
3) Spørsmål fra salen
4) Dialog mellom publikum og byrådet - Vekselsvis forberedte innlegg fra publikum og kommentarer fra byrådspanelet

Share with friends

Date and Time

Location

Oslo rådhus

1 Rådhusplassen

0037 Oslo

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved