Free

Forskningsfrukost: Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningar

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Event description

Description

Välkommen på forskningsfrukost!

Under våren 2019 fortsätter vi med våra populära forskningsfrukostar.

Vi börjar med frukost och mingel kl 7:45 och föredraget startar kl 8:15, följt av en diskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar och andra relevanta aktörer om hur vi använder den aktuella forskningen i våra verksamheter.

Fredagen den 10 maj är temat Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningar.
Föreläsare är Tapio Salonen, Malmö universitet.

Allt fler frågetecken reses om den svenska välfärdsmodellen förmår leva upp till sina högt ställda ideal om välfärd för alla. Det svenska samhället står inför en social transformation, vars konsekvenser blir särskilt synliga i staden genom urban marginalisering. Hur ser den långsiktiga utvecklingen ut, och hur påverkar den våra invånare och arbetet vi gör inom våra förvaltningar här i Helsingborg? Tapio Salonen ger sin bild av hur Sverige står sig i ett jämförande perspektiv när det gäller välfärdslösningar och fördelningspolitiska ambitioner.

Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö universitet. Hans forskning rör välfärdsfrågor i vid mening, däribland utsattas försörjningsvillkor, marginalisering, sociala interventioner och demokratifrågor. Han har varit forskningsledare för mångvetenskapliga forskargrupper och lett ett flertal forskningsprojekt på nationell och internationell nivå och varit återkommande anlitad i statliga utredningar och kommittéer.


Program våren 2019

8 februari: Samverkan mellan kommunen och föreningar för ökad tillit och trygghet i Helsingborg
Föreläsare: Anett Schenk och Lars Harrysson, Socialhögskolan, Lunds universitet

1 mars: En lärande socialtjänst
Föreläsare: Gunilla Avby, FoU-chef FoU Nordväst

12 april: Social hållbarhet i Helsingborg
Föreläsare: Anna-Karin Bergman och Annika Nilsson, FoU Helsingborg

10 maj: Den svenska välfärdsutvecklingens utmaningar
Föreläsare: Tapio Salonen, Malmö universitet

Share with friends

Date and Time

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved