Forskningsfrukost: Incitament, kontroll och tillit - en ekonoms resa mot at...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bredgatan 11

11 Bredgatan

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Event description

Description

Välkommen på forskningsfrukost!

Konceptet med månatliga forskningsfrukostar har visat sig vara ett populärt koncept där namnkunniga forskare månatligen gästar Helsingborg och bjuder på dagsaktuell forskning inom en rad discipliner med den gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Förhoppningen är att erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera på det egna värvet.

Programmet för hösten 2019 kan vara det vassaste vi hittills och ivanlig ordning öppnar vi upp portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 10:00.

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg i lokal Auditoriet (entréplan).


Fredag 11 oktober är temat Incitament, kontroll och tillit - en ekonoms resa mot att förstå hur den offentliga sektorn fungerar av och med Laura Hartman från Uppsala universitet.

Vid forskningsfrukosten kommer Laura fokusera på hur nationalekonomisk forskning ser på tillit och dess betydelse i ekonomin i allmänhet och i styrningen av offentlig sektor i synnerhet. Hon hämtar exempel från såväl sin egen arbetsmarknadsforskning som annan samhällsvetenskaplig forskning om tillitsbaserad styrning.

Laura Hartman är forskare i nationalekonomi vid Uppsala universitet och tidigare ordförande i Tillitsdelegationen.


Program hösten 2019:

Fredag 6 september: Nils Brunsson - Drömmen om den enkla organisationen

Fredag 11 oktober: Laura Hartman - Incitament, kontroll och tillit - en ekonoms resa mot att förstå hur den offentliga sektorn fungerar

Fredag 8 november: Stefan Holmlid - Välfärd, tjänstelogik och design

Fredag 6 december: Sara Gustafsson – Lokal implementering av FN:s globala hållbarhetsmål och kommuners roll i genomförandet av Agenda 2030

Share with friends

Date and Time

Location

Bredgatan 11

11 Bredgatan

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved