Free

Forskningsfrukost: Konsten att värna Demokrati och Social Hållbarhet

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Event description
Välkommen på forskningsfrukost!

About this Event

Det populära konceptet med månatliga forskningsfrukostar återvänder med ett toppat program våren 2020. Frukostarna bjuder på föredrag inom en rad olika discipliner, med den fortsatt gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Förhoppningen är att erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera i den egna verksamheten.

I vanlig ordning öppnar vi upp portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 10:00. Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg i lokal Auditoriet (entréplan).

Fredagen den 6:e mars är temat "Vår Tids Stora Samhällsomdaning - Konsten att värna Demokratin och den Sociala Hållbarheten"

Hans Abrahamsson, universitetslektor vid institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet, kommer tala om det sätt på vilket processer som globalisering, migration och urbanisering genom sin samverkan i en allt större utsträckning flätar samman det lokala med det globala.

Nya konfliktlinjer växer fram och det politiska landskapet förändras. Den sociala ingenjörskonst som så framgångsrikt användes under efterkrigstiden för att bygga upp det svenska välfärdssamhället för dess medborgare fungerar inte längre.

De komplexa samhällsfrågor som hör samhällsutvecklingen till kräver ett samhällsbygge tillsammans med de människor som berörs. Medborgardialog och kommunala rådslag spelar en allt större roll i den politiska styrningen.

Kommande frukostar våren 2020:

Fredag 3 april: Dalia Mukhtar-Landgren - Kommunen som Experimentverkstad

Fredag 8 maj: Sabine Kuhlman - The Digitalization of Local Public Services: Achievements, Implications and Opportunities

Share with friends

Date and Time

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved