Free

Forskningsfrukost: Krockar mellan Förvaltning och Designdriven logik

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Event description
Välkommen på forskningsfrukost!

About this Event

Det populära konceptet med månatliga forskningsfrukostar återvänder med ett toppat program våren 2020. Frukostarna bjuder på föredrag inom en rad olika discipliner, med den fortsatt gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Förhoppningen är att erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera i den egna verksamheten.

I vanlig ordning öppnar vi upp portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 10:00. Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg i lokal Auditoriet (entréplan).

Fredagen den 7:e februari är temat "Varför är det så svårt? Krockar mellan Förvaltningens logik och Designdriven logik"

Katarina Wetter-Edman, designforskare vid Örebro Universitet kommer att tala om hur användningen av designdrivna arbets- och förhållningssätt ökar inom offentlig sektor, både på lokal, regional och nationell nivå.

Det finns många goda exempel på lyckade resultat, nöjda och gladare medarbetare och en ökad känsla av att involvera och verkligen se de som verksamheterna är till för. Trots det finns det minst lika många historier som vittnar om hur svårt det är för både lösningar och arbetssätt att få fäste i verksamheterna och bli en del av strukturerna.

Katarina kommer att prata om hur de designdrivna processerna provocerar de befintliga systemen, med exempel från kommunal, regional och statlig nivå.

Kommande frukostar våren 2020:

Fredag 6 mars: Hans Abrahamsson - Vår Tids Stora Samhällsomdaning - Konsten att värna Demokratin och den Sociala Hållbarheten

Fredag 3 april: Dalia Mukhtar-Landgren - Kommunen som Experimentverkstad

Fredag 8 maj: Sabine Kuhlman - The Digitalization of Local Public Services: Achievements, Implications and Opportunities

Share with friends

Date and Time

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved