Free

Forskningsfrukost: Ledarskap och kvalitetsutveckling för ökad tillit

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

11 Bredgatan

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Välkommen på forskningsfrukost med FoU och Socialförvaltningen!

Under hösten bjuder enheten för forskning och utveckling (FoU) och socialförvaltningen in till frukost och forskningsföredrag för våra medarbetare på socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen, skol- och fritidsförvaltningen, miljöförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen.

Föredragen följs av en paneldiskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar om hur vi använder den aktuella forskningen idag i verksamheten.

Fredagen den 8 december är temat Ledarskap och kvalitetsutveckling - om ett innovationsprojekt i Borlänge för ökad tillit.

Susanna Alexius är forskare inom psykologi och statsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm och Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE).

På uppdrag av Tillitsdelegationen forskar Susanna om kvalitetsutvecklingsarbete i Borlänge med fokus på ledarskapet och ett ”coachande förhållningssätt”. Ambitionen är att utveckla ett medarbetarskap som kännetecknas av minskad kontroll och administration samt ett delat ansvar mellan medarbetare och chef, där chefen tar en beslutsstödjande roll och besluten i större utsträckning fattas av medarbetaren själv.

I panelen deltar medarbatera och chefer från våra olika förvaltningar. Moderator är Kalle Pettersson, Kvalitets- och utvecklingschef på Socialförvaltningen.

Om forskningsfrukostarna

Forskare och medarbetare i forskningsprojekt kommer att hålla föredrag vid tre olika tillfällen under hösten 2017:

13 oktober: Digitalisering och tjänstedesign med barn och unga.
17 november: Kids’ club och andra metoder för barn som bevittnat våld.
8 december: Ledarskap och kvalitetsutveckling - om ett innovationsprojekt i Borlänge för ökad tillit.

Föredragen följs av en paneldiskussion med medarbetare från våra förvaltningar om hur vi använder den aktuella forskningen idag i våra verksamheter.

Frukost serveras från klockan 7:45, föredraget börjar klockan 8:15 och panelsamtalet avslutas klockan 10:00.

Kom och låt dig inspireras och ta del av exempel på hur vi arbetar med forskning och evidensbaserad praktik inom våra olika verksamheter!

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11, i lokal Auditoriet (entréplan).

Share with friends

Date and Time

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

11 Bredgatan

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved