Free

Forskningsfrukost: Tillitsbaserad styrning med brukaren i fokus

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Event description

Description

Välkommen på forskningsfrukost!

Under våren fortsätter vi med våra populära forskningsfrukostar.

Vi börjar med frukost och mingel kl 7:45 och föredraget startar kl 8:15. Föredraget följs av en paneldiskussion med medarbetare från våra olika förvaltningar om hur vi använder den aktuella forskningen idag i verksamheten.

Fredagen den 8 juni är temat Tillitsbaserad styrning med brukaren i fokus - exemplet Helsingborg. Föreläsare är Verner Denvall från Linneuniversitetet och Socialhögskolan, Lunds Universitet.

I Helsingborgs kommun arbetar socialförvaltningen med brukarmedverkan och samskapande tillsammans med klienter i många olika verksamheter och projekt. Verner Denvall har på uppdrag av Tillitsdelegationen studerat framgångsfaktorerna bakom brukarmedverkan i några av dessa sammanhang. Fokus i studien är stadens tillit till brukare, klienter och medborgare och vad denna ökade tillit fört med sig i form av brukares, klienters och invånares tillit till socialförvaltningen.

Vidare undersöker han hur en offentlig verksamhet kan skapa strukturer och arbetssätt där brukarens synpunkter och behov sätts i centrum. I vilken mån utmanar tillitsstyrning, samskapande och brukarmedverkan de befintliga styrsystemen och det traditionella ledarskapet?

Verner Denvall är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och Socialhögskolan, Lunds universitet och forskar om samhällsplanering, utvärdering och kunskapsproduktion. I sitt uppdrag för Tillitsdelegationen har han undersökt styrningen av olika verksamheter och projekt i Helsingsborgs stad utifrån ett tillitsperspektiv.

Program våren 2018

9 februari: Evidensbaserad praktik och kunskapsbaserat socialt arbete: möjligheter, risker och utmaningar.
Föreläsare: Harald Gegner, Malmö universitet.

6 april: Hur skapar vi ett större brukarinflytande? Brukarinflytande i teori och praktik.
Föreläsare: Erik Eriksson, Linköpings universitet.

8 juni: Tillitsbaserad styrning med brukaren i fokus - exemplet Helsingborg.
Föreläsare: Verner Denvall, Linneuniversitetet och Socialhögskolan, Lunds Universitet

Share with friends

Date and Time

Location

Mindpark Meeting - office & conference in Helsingborg

Bredgatan 11

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved