Forskningsfrukost: Välfärd, tjänstelogik och design av och med Stefan Holml...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Bredgatan 11

11 Bredgatan

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Event description

Description

Välkommen på forskningsfrukost!

Konceptet med månatliga forskningsfrukostar har visat sig vara ett populärt koncept där namnkunniga forskare månatligen gästar Helsingborg och bjuder på dagsaktuell forskning inom en rad discipliner med den gemensamma nämnaren att ämnet alltid har bäring på offentlig sektor och dess utveckling, förändring och transformering. Förhoppningen är att erbjuda en förmiddag med nya och vidgade perspektiv som går att applicera på det egna värvet.

Programmet för hösten 2019 kan vara det vassaste vi hittills och ivanlig ordning öppnar vi upp portarna klockan 07:45 för frukost och mingel. Föredraget börjar 08:15 och förmiddagen avslutas 10:00.

Forskningsfrukostarna hålls på Mindpark, Bredgatan 11 i Helsingborg i lokal Auditoriet (entréplan).


Fredag 8 november är temat Välfärd, tjänstelogik och design av och med Stefan Holmlid från Uppsala universitet.

Vid forskningsfrukosten kommer Stefan prata om varför, även om det inte är en självklarhet att definiera offentlig sektors verksamheter som tjänster, eftersom de är formade i en demokratisk process för att utgöra vårt gemensamma välfärdssystem, det ändå finns anledning att använda den Nordiskt baserade tjänstelogiken för att förstå och utveckla offentlig sektor. Tjänstelogiken säger att värde samskapas av många aktörer över tid genom att tillgängliggöra, dela och integrera resurser, vilket görs på flera olika systemnivåer parallellt. När våra offentliga verksamheter uppmanas att våga vara experimentella, våga misslyckas i utvecklingsarbete, och lära sig i prövande arbetssätt, vad innebär det i relation till att förstå verksamheterna som en del av tjänstesystem? Hur kan design hjälpa till att vidareutveckla både praktik och policy? Hur kan man föreställa sig välfärd under helt nya förutsättningar? Med bakgrund i tidigare arbete kring robotar i äldreomsorg, sociala insatser i form av frivilliginnovationer, samt välfärd i en nomadisk värld, resonerar Stefan Holmlid kring förhållningssätt till utveckling av välfärden på flera systemnivåer med hjälp av design.

Stefan Holmlid är professor i design vid Linköping Universitet. Hans forskning handlar om vad som händer i mötet mellan offentlig sektor och design, såväl med design som praktik, som med verksamhet, styrning och utveckling i offentlig sektor. Under de senaste åren har han följt några av de satsningar på design i vård och omsorg som gjorts i landsting, kommun och samordningsförbund, samt satsningar, ofta i labbformat, på design ibnom policyutveckling. Med en bakgrund i kognitionsvetenskap håller han för närvarande på att utveckla kunskap kring AI i tjänsteverksamheter.


Program hösten 2019:

Fredag 6 september: Nils Brunsson - Drömmen om den enkla organisationen

Fredag 11 oktober: Laura Hartman - Incitament, kontroll och tillit - en ekonoms resa mot att förstå hur den offentliga sektorn fungerar

Fredag 8 november: Stefan Holmlid - Välfärd, tjänstelogik och design

Fredag 6 december: Sara Gustafsson – Lokal implementering av FN:s globala hållbarhetsmål och kommuners roll i genomförandet av Agenda 2030


Share with friends

Date and Time

Location

Bredgatan 11

11 Bredgatan

252 25 Helsingborg

Sweden

View Map

Save This Event

Event Saved