Free

FREE CHILDCARE AND PLAY CONFERENCE / CYNHADLEDD GOFAL PLANT A CHWARAE AM DD...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Rhydyfelin Children’s Centre

Holly Street

Rhydyfelin

Near Pontypridd

CF37 5DB

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Come along to our FREE Childcare & Play Conference

This conference is for settings who are based in RCT. Come and hear the latest news from the childcare and play teams, take part in fun workshops and network with colleagues. Topics for the day include:

 • GROWING YOUR BUSINESS
 • PLAY SERVICES
 • SOCIAL MEDIA
 • RISKY PLAY
 • CHILDCARE DEVELOPMENT GRANTS
 • CHILDCARE OFFER
 • GDPR
 • ALN BILL

Registration is from 9.30am. Lunch provided (please let us know any dietary requirements)

FREE GIFT FOR EVERY PARTICIPANT!

Places are strictly limited to two participants per childcare/play setting. Book early to secure your place.

More information about workshop choices will be sent to participants in early September.

Dewch draw i'n Cynhadledd Gofal Plant a Chwarae – AM DDIM

Mae'r gynhadledd yma ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn lleoedd gofal plant/chwarae yn RhCT. Dewch i glywed y newyddion diweddaraf gan y carfanau gofal plant a chwarae. Dewch i fod yn rhan o weithdai hwyl ac i rwydweithio gyda chyd-weithwyr. Mae pynciau trafod y dydd yn cynnwys:

 • TYFU EICH BUSNES
 • GWASANAETHAU CHWARAE
 • CYFRYNGAU CYMDEITHASOL
 • CHWARAE PERYGLUS
 • GRANTIAU DATBLYGU GOFAL PLANT
 • CYNNIG GOFAL PLANT
 • GDPR
 • DEDDF ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL

Mae modd cofrestru o 9.30am ymlaen. Mae cinio ar gael (rhowch wybod am unrhyw anghenion dietegol)

ANRHEG AM DDIM I BOB CYFRANOGWR!

Dim ond lle i ddau o bob lle gofal plant/chwarae sydd. Cadwch eich lle yn gynnar i sicrhau'ch lle.

Bydd rhagor o wybodaeth am y gweithdy a'r dewisiadau sydd ar gael i chi yn gynnar ym mis Medi.

Share with friends

Date and Time

Location

Rhydyfelin Children’s Centre

Holly Street

Rhydyfelin

Near Pontypridd

CF37 5DB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved