Free

FREE Christmas Lantern Workshop// Gweithdai Llusernau Nadolig (ages 7-16)

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Parc & Dare

Station Road

Treorchy

CF42 6NL

United Kingdom

View Map

Event description
Join us at the Park & Dare for Christmas crafts creating lanterns with Citrus Arts // Ymunwch â ni i greu lanternau gyda Citrus Arts

About this event

Participants to work with Citrus Arts to build star shaped lanterns to decorate their homes in time for Christmas. A fantastic opportunity to work with new materials and get creative! This workshop is in support of Love Treorchy to encourage parents to take advantage of the late night shopping on Treorchy High Street during December. Shops are open until 8pm so why not do some Christmas shopping while your children get crafty! Ages 7+ (Please do not book if your child is under 7)

INFORMATION:

  • Book tickets for children only
  • Children over 11 must wear a face mask (unless exempt)
  • We will hold your details for 21 days after the event for the purpose of Track, Trace and Protect
  • If you or your child are experiencing any COVID-19 symptoms, have tested positive or feel unwell, please do no attend

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cyfranogwyr i weithio gyda Citrus Arts i adeiladu lanterns siâp seren i addurno eu cartrefi mewn pryd ar gyfer y Nadolig. Cyfle gwych i weithio gyda deunyddiau newydd a bod yn greadigol! Mae'r gweithdy yma'n cefnogi menter Caru Treorci sy'n annog rhieni i fanteisio ar y cyfle i siopa gyda'r hwyr ar Stryd Fawr Treorci fis Rhagfyr. Mae'r siopau ar agor nes 8pm felly beth am wneud ychydig o siopa Nadolig tra bod eich plant yn bod yn grefftus! I blant 7 oed a hŷn (Peidiwch â chadw lle os ydy'ch plentyn yn iau na 7 oed)

GWYBODAETH:

  • Archebwch docynnau i blant yn unig
  • Rhaid i blant dros 11 oed wisgo mwgwd wyneb (oni bai eu bod wedi'u heithrio)
  • Byddwn yn cadw'ch manylion am 21 diwrnod ar ôl y digwyddiad at ddibenion Tracio, Olrhain ac Diogelu
  • Os ydych chi neu'ch plentyn yn profi unrhyw symptomau COVID-19, wedi profi'n bositif neu'n teimlo'n sâl, peidiwch â mynychu

Share with friends

Date and time

Location

Parc & Dare

Station Road

Treorchy

CF42 6NL

United Kingdom

View Map

{ _('Organizer Image')}

Organiser RCTCBC Arts Service

Organiser of FREE Christmas Lantern Workshop// Gweithdai Llusernau Nadolig (ages 7-16)

Save This Event

Event Saved