Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Food Centre Wales

Horeb Business Park

Horeb, Llandysul

Ceredigion

SA44 4JG

United Kingdom

View Map

Event description

Description

This free event will cover key issues surrounding free-from food and drink including market analysis, consumer insights, technical considerations and future trends.

The free-from food and drink market is booming in Wales and Great Britain and this is your opportunity to find out how your company can take advantage of opportunities in this sector. Whether you’re an existing free-from producer or looking to diversify into this category, this event will give you the opportunity to hear from a range of expert speakers.

We will share the latest free-from market data from Kantar Worldpanel. Coeliac UK will share insights on gluten free lifestyles and experts from Food Centre Wales and ZERO2FIVE Food Industry Centre will discuss free-from trends and technical considerations.

This event will also be held in a North-Wales location soon. If you would like to register interest for this location, please email egilbert@cardiffmet.ac.uk
Bydd y digwyddiad hwn sydd am ddim yn cwmpasu materion allweddol yn ymwneud â bwyd a diod 'rhydd rhag' gan gynnwys dadansoddi'r farchnad, gwybodaeth arwyddocaol i ddefnyddwyr, ystyriaethau technegol a thueddiadau'r dyfodol.

Mae'r farchnad 'rhydd rhag' bwyd a diod yn ffynnu yng Nghymru a Phrydain Fawr a dyma eich cyfle i ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y ffordd y gall eich cwmni fanteisio ar y cyfleoedd yn y sector hwn. P'un a ydych eisoes yn gynhyrchwr bwyd a diod i bobl ag anoddefiad neu'n ystyried arallgyfeirio i mewn i'r categori hwn, bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i chi glywed o amrywiaeth o siaradwyr arbenigol.

Byddwn yn rhannu’r data marchnad rhydd-rhag diweddaraf o Kantar Worldpanel. Bydd Coeliac UK yn rhoi cipolwg ar ffyrdd o fyw heb glwten; ac arbenigwyr o’r Ganolfan Bwyd Cymru a Chanolfan Diwydiant Bwyd ZERO2FIVE yn trafod tueddiadau rhydd-rhag a ystyriaethau technegol.

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yng Ngogledd Cymru hefyd yn fuan. Os hoffech gofrestru diddordeb ar gyfer y lleoliadau hwn, anfonwch e-bost at egilbert@cardiffmet.ac.uk

Share with friends

Date and Time

Location

Food Centre Wales

Horeb Business Park

Horeb, Llandysul

Ceredigion

SA44 4JG

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved