Sales Ended

Free Stress Management Workshop

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

NWT

St David's House

Mochdre

LL28 5HB

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Sickness absence causes businesses in Wales millions of pounds a year in lost work days.

We are currently able to offer a FREE training workshop to employers from small to medium sized enterprises (organisations with under 250 staff) aimed at helping employers to understand:

The meaning of stress

How to identity the key sources of stress

Explore a range of coping strategies for dealing with stress

The workshops are being delivered through our In Work Support Service, and are aimed at managers, team leaders and employers from SME’s who are based in Conwy, Denbighshire, Gwynedd and Anglesey who are looking to improve workforce wellbeing.

To book a place, please contact the office on 01745 336442 or hello@rcs-wales.co.uk

Registration: 9.30am, Workshop 10.00 am until Noon, light refreshments provided


Mae absenoldebau salwch yn costio miliynau o bunnoedd y flwyddyn i fusnesau yng Nghymru mewn dyddiau gwaith a gollwyd.

Ar hyn o bryd, rydym yn gallu cynnig gweithdy hyfforddi AM DDIM i gyflogwyr o fentrau bach a chanolig (sefydliadau sydd â llai na 250 o staff) gyda’r bwriad o helpu cyflogwyr i ddeall:

Ystyr straen

Sut i adnabod ffynonellau allweddol o straen

Archwilio ystod o strategaethau ymdopi ar gyfer delio â straen

Mae'r gweithdai yn cael eu cyflwyno trwy ein Gwasanaeth Cymorth yn y Gwaith, a chânt eu hanelu at reolwyr, arweinwyr tîm a chyflogwyr o BBaChau sydd wedi'u lleoli yng Nghonwy, Sir Ddinbych, Gwynedd ac Ynys Môn sydd eisiau ceisio gwella lles y gweithlu.

I archebu lle, cysylltwch â’r swyddfa trwy ffonio 01745 336442 neu e-bostio hello@rcs-wales.co.uk

Cofrestru: 9.30am, Gweithdy 10.00am tan 12:00pm, bydd lluniaeth ysgafn ar gael

Share with friends

Date and Time

Location

NWT

St David's House

Mochdre

LL28 5HB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved