Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Startup Stiwdio Sefydlu

University of South Wales

Guildford Crescent

Cardiff

CF10 2HA

United Kingdom

View Map

Event description
Join the Freelance Society & network with other students & graduates! //Ymunwch â ' r Gymdeithas llawrydd-rhwydweithio gyda myfyrwy

About this Event

Pizza am ddim-cymdeithasol-rhwydweithio-cydweithio ar brosiectau-Cofrestrwch!

Free Pizza - Social - Networking - Collaborate on Projects - Sign up!

Co-hosted with Startup Stiwdio Sefydlu, you’ll have a chance to see USW's new startup incubator space.

  • Twitter & Facebook: @EnterpriseUSW
  • Email: enterprise@southwales.ac.uk
  • Web: careers@southwales.ac.uk/enterprise

Please be aware that a photographer/filmmaker from or commissioned by the University of South Wales or Startup Stiwdio Sefydlu will be taking photographs and filming the Freelancers Social event. The photographs and films may be published, transmitted or broadcast in official University publications and in University publicity materials, including University and University-affiliated websites and may be circulated to the press and other broadcast media and Internet websites for publication, transmission or broadcast.

Should you have queries, please contact Jonathan Jones – Jonathan.jones1@southwales.ac.uk

--------

Wedi ' i gynnal ar y cyd â stiwdio sefydlu cychwyn, rydych chi wedi cael cyfle i weld gofod deori newydd USW.

Twitter-Facebook: @EnterpriseUSW

Ebost: enterprise@southwales.ac.uk

Gwefan: careers@southwales.ac.uk/enterprise

Cofiwch y bydd ffotograffydd/gwneuthurwr ffilmiau o Brifysgol De Cymru neu ' r stiwdio Startup sy ' n eu comisiynu yn tynnu lluniau ac yn ffilmio ' r digwyddiad cymdeithasol i weithwyr llawrydd. Gellir cyhoeddi, darlledu neu ddarlledu ' r lluniau a ' r ffilmiau yng nghyhoeddiadau swyddogol y brifysgol ac mewn deunyddiau cyhoeddusrwydd mewn prifysgolion, o wefannau cysylltiedig â ' r brifysgol a ' r brifysgol a gellir eu cylchredeg i ' r wasg a chyfryngau darlledu eraill a Gwefannau ar y rhyngrwyd ar gyfer cyhoeddi, dosbarthu trawsyrru neu ddarlledu.

Os oes gennych ymholiadau, cysylltwch â Jonathan Jones – Jonathan.jones1@southwales.ac.uk

Date and Time

Location

Startup Stiwdio Sefydlu

University of South Wales

Guildford Crescent

Cardiff

CF10 2HA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved