#FSBConnect Networking: Dolgellau

Sales Have Ended

Registrations are closed
Booking for this event has now closed. For further information of possible availability please contact andrea.hilditch@fsb.org.uk or 07914 162779

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Rugby Club

Marian Mawr

Dolgellau

Gwynedd

LL40 1UU

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Booking for this event has now closed. For further information of possible availability please contact andrea.hilditch@fsb.org.uk or 07914 162779
Event description

Description

(Please scroll down for English version.)

#FSBConnect yng Ngogledd Cymru

Ymunwch â chyd-berchnogion busnesau ac entrepreneuriaid mewn amgylchedd cyfeillgar, anffurfiol yn y Clwb Rygbi: Marian Mawr, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1UU

Croeso i bawb, felly paham na ddewch chi â chyfaill neu gydweithiwr?

Bydd gan bob mynychwr ddau funud i ddisgrifio'u busnes i'r grwp, gyda rhwydweithio anffurfiol i ddilyn. Os nad ydych yn dymuno siarad â'r grwp cyfan - peidiwch â phoeni!

Cynhelir pob digwyddiad mewn amgylchedd cefnogol, heb bwysau arnoch, yn eich cysylltu â chleientiaid neu gyflenwyr posibl. Bydd bwrdd ar gael ar gyfer cardiau busnes a thaflenni hysbysebol.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu! Cofiwch lawrlwytho ein Rhwydweithio Busnes -10 tip gorau

Os oes gennych ymholiadau cyffredinol ynghylch y digwyddiad cysylltwch â andrea.hilditch@fsb.org.uk

**Sylwch fod archebu ar-lein yn hanfodol - ni allwn dderbyn taliadau arian parod wrth gyrraedd. Diolch am eich dealltwriaeth.**

Mae #FSBConnect Gogledd Cymru yn un o lawer o ddigwyddiadau #FSBConnect sy'n cael eu rhedeg ar draws y Deyrnas Unedig. Cofiwch ddilyn @FSBNorthWales am wybodaeth reolaidd i gefnogi'ch busnes.

________________________________________
Gwyliwch y fan hyn am fanylion y siaradwyr. Os hoffech chi'r cyfle i ddweud eich stori busnes, cysyllwch â ni os gwelwch yn dda.

Manylion cyswllt: Sandra Donoghue, Arweinydd Ardal, 07748 528505

Mae Polisi Preifatrwydd Digwyddiadau'r FSB i'w gael ar-lein yma


#FSBConnect in North Wales

Join fellow business owners and entrepreneurs in a friendly, informal environment at the Rugby Club: Marian Mawr, Dolgellau, Gwynedd, LL40 1UU

All welcome, so why not bring a friend or colleague?

Each attendee will have two minutes to describe their business to the group, followed by informal networking. If you don't want to speak to the whole group - don't worry!

All events are in a supportive, unpressured environment, connecting you with potential clients or suppliers. A table will be available for business cards and promotional literature.

We look forward to welcoming you! Don’t forget to download our Business Networking -10 top tips

For general enquiries regarding the event please contact andrea.hildithc@fsb.org.uk

**Please note, booking online is essential - we are no longer able to accept cash payments on arrival. We thank you for your understanding**

#FSBConnect North Wales is one of many #FSBConnect events run across the UK. Be sure to follow @FSBNorthWales for regular information to support your business.


Please watch this space for details of speakers. If you would like the opportunity to tell your business story, please contact us.

Contact details: Sandra Donoghue, FSB North Wales Area Leader, 07748 528505


The FSB Events Privacy Policy can be found online here

02-23110 P9905

Date and Time

Location

Rugby Club

Marian Mawr

Dolgellau

Gwynedd

LL40 1UU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved