Funding for Teachers & Expressive Arts in the Successful Futures Curriculum | Cyllid ar gyfer Athrawon a Chelfyddydau Mynegiannol yn y Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus
Free
Funding for Teachers & Expressive Arts in the Successful Futures Curriculum | Cyllid ar gyfer Athrawon a Chelfyddydau Mynegiannol yn y Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus

Funding for Teachers & Expressive Arts in the Successful Futures Curriculum...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

City Campus

University of South Wales

Usk Way

Newport

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The Arts and Education Network: South East Wales presents an evening focusing on funding available for teachers delivering arts projects in schools. We will also focus on delivery of the Expressive Arts part in the Successful Futures curriculum. There will be chances to network with teachers and artists and see demonstrations from our creative training partners Makers Guild Wales and Fab Lab Cardiff.

Talks on the evening will include:

Victoria Jones / Co-ordinator of The Arts and Education Network: South East Wales
will present
‘Network Funding for Teachers Delivering Arts Projects in Schools in the South East Wales Region’

Hannah Greys/ Project Co-ordinator at Arts Council Wales
will present the two strands of the
‘Experiencing the Arts Fund for Schools’

Sarah Cooper/ New Curriculum Division of Welsh Government
will present
‘Expressive Arts in the Successful Futures Curriculum’

The evening will include musical performances from pupils taught by Gwent Music Services

There will be a demonstration of assistive music technology that uses eye tracking, by Arts Champion Clary Saddler

Tea, coffee and cake will be provided


Mae Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn cyflwyno noson sy’n canolbwyntio ar y cyllid sydd ar gael i athrawon sy’n darparu prosiectau celfyddydau mewn ysgolion. Byddwn hefyd yn canolbwyntio ar gyflenwi elfen y Celfyddydau Mynegiannol yn y cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus.

Bydd cyfleoedd i rwydweithio gydag athrawon ac artistiaid a gweld arddangosiadau gan ein partneriaid hyfforddiant creadigol - Urdd Gwneuthurwyr Cymru a Fab Lab Caerdydd.

Ceir cyflwyniadau gan:

Victoria Jones Cydlynydd Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru

‘Cyllido Rhwydwaith ar gyfer Athrawon sy’n Darparu Prosiectau Celfyddydau mewn Ysgolion yn Ne Ddwyrain Cymru’

Hannah Greys Cydlynydd Prosiect Cyngor Celfyddydau Cymru

Cronfa Profi’r Celfyddydau ar gyfer Ysgolion’

Sarah Cooper Isadran Cwricwlwm Newydd Llywodraeth Cymru
‘Celfyddydau Mynegiannol yn y Cwricwlwm Dyfodol Llwyddiannus’

Bydd y noson yn cynnwys perfformiadau cerddorol gan ddisgyblion a addysgwyd gan Wasanaethau Cerddoriaeth Gwent.

Bydd arddangosiad o dechnoleg cerddoriaeth gynorthwyol sy’n defnyddio tracio llygad gan yr Hyrwyddwr Celfyddydau, Clary Saddler

Darperir te, coffi a chacen!

Share with friends

Date and Time

Location

City Campus

University of South Wales

Usk Way

Newport

NP20 2BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved