Funding Your Community Event - Led by Young People, for their communities

Funding Your Community Event - Led by Young People, for their communities

Actions and Detail Panel

Free

  Location

  Online event

  Have an idea for a community Event? Oes gennych chi syniad am Ddigwyddiad cymunedol?

  About this event

  Are you a young person (aged 11-25) or someone who works with young people in Wales with a passion for change?

  At Youth Cymru's Inspire 2022 information sessions, you can:

  • hear about the Inspire 2022 fund and how you can access it
  • find out about the support available to you to bring your youth-led social action ideas to life in your local community
  • speak to Inspire youth workers and ask questions
  • meet others to share ideas and maybe work together

  Come and chat with us online

  • September 15th 4-5pm
  • September 29th 4-5pm
  • Saturday 1st October - 10am-11am.

  more information with regards to the funding HERE

  *****************************************************************************************************

  Ydych chi'n berson ifanc (11-25 oed) neu'n rhywun sy'n gweithio gyda phobl ifanc yng Nghymru sydd ag angerdd am newid?

  Yn sesiynau gwybodaeth Ysbrydoli 2022 Youth Cymru, gallwch:

  • clywed am gronfa Ysbrydoli 2022 a sut y gallwch gael mynediad ati
  • darganfyddwch gefnogaeth sydd ar gael i chi i ddod â'ch syniadau weithredu cymdeithasol a arweinir gan bobl ifanc yn fyw yn eich cymuned leol
  • siarad â gweithwyr ieuenctid Ysbrydoli a gofyn cwestiynau
  • cwrdd ag eraill i rannu syniadau ac efallai cydweithio

  Dewch i sgwrsio gyda ni ar-lein

  • Dydd Iau 15 Medi - 4pm-5pm
  • Dydd Iau 29 Medi - 4pm-5pm
  • Dydd Sadwrn 1 Hydref - 10yb-11yb.

  mwy o wybodaeth am y cyllid YMA

  Share with friends