Future Directions for Urban Resilience

Actions and Detail Panel

Postponed

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Join to discuss what makes places resilient and how policy-makers can promote more resilient towns and cities.

About this event

To save the date and receive updates including the webinar link, book your ticket now - agenda TBA

Urban resilience is now headline news. How our towns and cities respond to shocks caused by pandemics, climate change, and other hazardous events is subject to wide debate, and is vividly captured in the current call to ‘build back better’.

This event looks to stimulate a discussion about what makes places resilient and how policy-makers can promote more resilient towns and cities. Recent research highlights the importance of incorporating a wide-range of expertise and viewpoints in promoting more resilient futures for cities, but also raises questions as to how the concept of resilience is framed.

In this seminar we will explore some of the most contemporary themes of research into urban resilience, drawing on policy and academic perspectives, in order to highlight future directions for urban resilience thinking and consider the implications for the governance of our towns, cities and city-regions.

Following talks from our key speakers, guests will be invited into breakout rooms to workshop ideas around the topics of: Resilience and Justice; Resilience to Extreme Events; Resilience of the Cardiff City Region.

Please note that presentations will be made in English.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

Digwyddiad 1: Ystyried Dyfodol Cadernid Trefol (digwyddiad ar-lein)

Dyddiad: Dydd Gwener 15 Hydref 2021, 13:00-16:00

 Mae gwytnwch trefol bellach yn ymddangos cryn dipyn yn y newyddion. Mae’r ffordd y bydd ein trefi a'n dinasoedd yn ymateb i'r sioc yn sgîl pandemigau, newidiadau yn yr hinsawdd a digwyddiadau peryglus eraill yn destun cryn ddadlau, ac mae'r alwad bresennol i 'ailgodi'n gryfach' yn adlewyrchu hyn yn dda iawn. Mae'r digwyddiad hwn yn ceisio ysgogi trafodaeth am yr hyn sy'n peri i leoedd fod yn wydn a sut y gall llunwyr polisi hyrwyddo trefi a dinasoedd mwy gwydn.

Mae ymchwil ddiweddar yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymgorffori ystod eang o safbwyntiau arbenigol a barn amrywiol wrth hyrwyddo dyfodol mwy gwydn dinasoedd, ond mae hefyd yn codi cwestiynau ynghylch sut mae'r cysyniad o wytnwch yn cael ei fframio. Yn y seminar hwn rydyn ni’n trin a thrafod rhai o themâu mwyaf cyfoes ymchwil o ran gwytnwch trefol, gan ddefnyddio safbwyntiau academaidd a byd polisi er mwyn pwysleisio cyfeiriadau yn y dyfodol o ran meddwl am wytnwch trefol ac ystyried y goblygiadau o safbwynt llywodraethiant ein trefi, ein dinasoedd a’n dinas-ranbarthau.

Gwneir cyflwyniadau yn Saesneg.

Date and time

Location

Online event

Organiser Sustainable Places Research Institute

Organiser of Future Directions for Urban Resilience

Save This Event

Event Saved