£3.50

Fy Wyneb – Campweithiau Bychan | My Face – Mini Masterpieces

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

Creuwch hunanbortread bychan wedi'i ysbrydoli gan ein harddangosfa Pobl.

Addasrwydd: 5+. Croeso i bawb o bob gallu.


Pris: Am ddim* Rhaid talu £3.50 ar gyfer bob tocyn i gadw lle – caiff yr arian hwn ei ddychwelyd i'ch cyfrif banc o fewn 5 diwrnod gwaith ar ôl i chi fynychu'r digwyddiad.

Mae'r gweithdy yma yn addas i blant. Mae'n rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn. Does dim angen prynu tocyn i'r oedolyn.


--------------------------------------------------------------


Create your own self portrait mini masterpiece inspired by our Pobl exhibition.

Suitability: 5+. All abilities welcome.


Cost: Free* A refundable deposit of £3.50 will be required to secure the booking of each ticket – this will be refunded to your bank account within 5 working days of check in for the event.

This workshop is for children. All children must be accompanied by an adult. Adults do not need to purchase a ticket.

Share with friends

Date and Time

Location

National Waterfront Museum

Oystermouth Road

Swansea

SA1 3RD

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved