Free

Gadewch y labordy…Dechrau Darbodus

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Hwb Chris McGuigan

Caerdydd

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Gadewch y labordy …

Sut gall Dechrau Darbodus helpu cwmnïau newydd yn y sector Gwyddorau Bywyd i adeiladu gwell busnes, yn gynt

Dydd Mercher 29 Mawrth 2017
Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru
9:30am – 1:00pm
Darperir cinio

Mae nifer o nodweddion diffiniol unigryw sy’n peri bod cychwyn a thyfu busnes yn y sector Gwyddorau Bywyd yn fwy heriol nag mewn unrhyw ddiwydiant arall.

Fe wnaeth llawer o’r dulliau masnacheiddio traddodiadol fethu cyfrif am y lefelau uchel o ansicrwydd a risg y mae cwmnïau newydd yn eu hwynebu.

Mae’r sefyllfa’n galw am ddull newydd, mwy entrepreneuraidd, sy’n mynd i’r afael â’r heriau hyn yn uniongyrchol a’r enw ar y mudiad newydd hwn yw Dechrau Darbodus.

Bydd y gweithdy blasu hanner diwrnod hwn, sydd AM DDIM, yn rhoi cyflwyniad i’r meddwl wrth wraidd Dechrau Darbodus ac mae wedi’i addasu i fodloni anghenion penodol busnesau Gwyddorau Bywyd.

Bydd y mynychwyr yn dysgu:

  • Beth yw Dechrau Darbodus a pham mae’n arbennig o werthfawr i gwmnïau newydd ym maes Gwyddorau Bywyd
  • Ffyrdd cyflym a syml o fapio’ch model busnes cyfan ac amlygu ym mha feysydd y mae’n fwyaf tebygol o fethu
  • Sut i saernïo a theilwra’ch arbrofion eich hun ymhlith cwsmeriaid i ddilysu’ch rhagdybiaethau ynghylch y materion sy’n “naid i’r tywyllwch”
  • Profi tyniant … ffyrdd newydd, gwell o sicrhau a dangos eich bod yn gwneud cynnydd gwirioneddol

Cyflwynir y gweithdy hwn fel rhan o raglen y Diwrnod Agored yn Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru. Cewch ragor o wybodaeth yma.

Also available in English: https://www.eventbrite.co.uk/e/get-out-of-the-lablean-startup-tickets-32493730623

Share with friends

Date and Time

Location

Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Hwb Chris McGuigan

Caerdydd

CF10 4PL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved