Free

Galerie Paradise Lunch

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Sustainable Studio

7 Curran Road

Cardiff

CF10 5NE

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Galerie Paradise

Paradise is the only place in Nantes dedicated to national and international artist residencies. Consisiting of two flats, a workshop, a gallery and a courtyard, Paradise has invited more than 21 residency artists and held 41 exhibitions and artistic events over the last four years.

Join us for a vegan lunch to hear the story of Paradise from Béatrice Dacher and Michel Gerson, explore the idea of residency exchange and share some of the Cardiff and Welsh art scene.

Galerie Paradise

Paradise yw'r unig le yn Nantes sy'n ymroddedig i breswylfeydd artistiaid cenedlaethol a rhyngwladol. Mae Paradise yn cynnwys dau fflat, gweithdy, oriel ac iard, ac mae wedi gwahodd mwy na 21 o artistiaid preswyl a chynnal 41 o arddangosfeydd a digwyddiadau artistig dros y pedair blynedd diwethaf.

Ymunwch â ni am ginio fegan i glywed stori Paradise gan Béatrice Dacher a Michel Gerson, archwilio'r syniad o gyfnewid preswyl a rhannu rhywfaint o fywyd celfyddydol Caerdydd a Chymru gyda nhw.

Share with friends

Date and Time

Location

The Sustainable Studio

7 Curran Road

Cardiff

CF10 5NE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved