Gallery tours by / Deithiau Oriel gan Eleri Mills - 10/12/20

Actions and Detail Panel

Cancelled

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Event description
Gallery tour of the exhibition Egni, led by Eleri Mills / Daith oriel o'r arddangosfa Egni, dan arweiniad Eleri Mills

About this Event

This event has been cancelled /Mae’r digwyddiad hwn wedi’i ganslo

Join Eleri Mills to explore Egni – a decade of creativity

There are 2 FREE exhibition tour booking slots available for this event:

Thursday 10th December

  • 1.00 – 1.45pm
  • 3.00 – 3.45pm

Places are limited to 14 per slot, to ensure social distancing and with full safety measures in place.

As a taster for exploring the exhibition in the Galleries with Eleri, here are a couple of short excerpts, as guided by one of Wales’ most successful textile artists.

Conversation 1

Conversation 2

For full details of our Visitor Policy visit our website here

At this time Café R will NOT be open, however why not follow the ART TRAIL here up into the historic market town of Ruthin and explore further, where you will find a number of food and beverage options.

-------------------------------------

Ymunwch ag Eleri Mills i archwilio Egni – degawd o greadigrwydd

Mae yna 2 slot AM DDIM i fwcio taith o gwmpas yr arddangosfa ar gael ar gyfer y digwyddiad:

Iau, Rhagfyr 17eg

  • 1.00 – 1.45
  • 3.00 – 3.45

Mae lleoedd wedi’i cyfyngu i 14 y slot i sicrhau pellter cymdeithasol a chyda mesurau diogelwch llawn.

I godi blys ar gyfer archwilio’r arddangosfa yn yr Orielau gydag Eleri, dyma ddau ddyfyniad byr, yn ôl arweiniad gan un o artistiaid tecstilau mwyaf llwyddiannus Cymru.

Sgwrs1

Sgwrs 2

I gael manylion llawn ein Polisi Ymwelwyr ewch i’n gwefan yma

Ar hyn o bryd NI FYDD y Café R ar agor, ond beth am ddilyn y LLWYBR CELF yma i fyny i dref farchnad Rhuthun a fforio ymhellach, lle y dowch o hyd I nifer o opsiynau bwyd a diod?

Date and Time

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved