£47.48

Gardeners' Cosmetics Course / Cwrs Cosmetigau'r Arddwyr

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Gardeners' Cosmetics Course

Make your own wonderful cosmetics to use after a long day in the garden.

Learn about the properties of beeswax, essential oils and plants and their use in beauty products. Create your own lavender and bergamot bath salts, aduki bean massage bar, rosemary hand balm and beeswax and calendula lip balm.

Course delivered by Growing the Future's Ecosystems Trainer and Beekeeper, Lynda.

Booking is essential. 11am-2pm. £45 (£41 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future project at the National Botanic Garden of Wales.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Cosmetigau'r Arddwyr

Crëwch cosmetigau hyfryd eich hun i'w ddefnyddio ar ôl diwrnod hir yn yr ardd.

Dysgwch am briodweddau cŵyr gwenyn, olewau naws a phlanhigion a'u defnydd mewn cynhyrchion harddwch. Crëwch halwynau bath lafant a bergamot, bar tylino ffa aduki, balm llaw rhosmari a chŵyr gwenyn a balm gwefus melyn Mair.

Cwrs yn cael ei gyflwyno gan Hyfforddwraig Ecosystemau a Gwenynwraig prosiect Tyfu'r Dyfodol, Lynda.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 11yb-2yp. £45 (£41 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved