£24.17

Gardening for Well-being Course / Cwrs Garddio er mwyn Lles

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Treborth Botanic Garden

Treborth Coastal/Forest Path

Bangor

LL57 2RX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Gardening for Physical and Mental Well-being Course

The benefits of gardening over and above harvesting fresh and healthy produce include physical exercise and offering an escape to unwind mentally.

This session will be an exploration of how to use your garden as an oasis of relaxation and well-being. The session will cover a variety of awareness techniques and gentle physical exercises whilst carrying out practical tasks in the garden.

“Nature itself is the best physician” - Hippocrates

Training Provider: Busybees

Location: Treborth Botanic Garden, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

Cost per session: £22.50 (£20 Concessions and Members of the National Botanic Garden of Wales) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Spaces are limited and booking is essential.

More courses are available, please visit the Garden’s website for more information.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Garddio er mwyn Lles y Corff a’r Meddwl

Mae buddiannau garddio, yn ogystal â chynaeafu cynnyrch ffres ac iach, yn cynnwys ymarfer corfforol a chael dianc i ymdawelu’n feddyliol.

Bydd y sesiwn hon yn archwilio sut i ddefnyddio’ch gardd fel gwerddon ar gyfer ymlacio a lles. Bydd y sesiwn yn cynnwys amrywiaeth o dechnegau ymwybyddiaeth ac ymarferion corfforol cymedrol tra byddwch wrth eich tasgau yn yr ardd.

Natur ei hun yw’r ffisigwr gorau, meddai Hippocrates

Darparwr Hyfforddiant: Busybees

Lleoliad: Gardd Fotaneg Treborth, Bangor, Gwynedd, LL57 2RQ

Cost y sesiwn: £22.50 (£22 Consesiynau ac Aelodau Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael ac mae’n rhaid archebu ymlaen llaw. Am fwy o wybodaeth, ewch i dudalen Eventbrite yr Ardd os gwelwch yn dda.

Mae yna fwy o gyrsiau ar gael, ewch i wefan yr Ardd os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

Treborth Botanic Garden

Treborth Coastal/Forest Path

Bangor

LL57 2RX

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved