Free

Garw Valley Circular Walk / Wales Valleys Walking Festival

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Parc Calon Lân

12 Gwendoline Street

Blaengarw

CF32 8AU

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Gwyl Gerdded Cymoedd Cymru / Taith gerdded gylchol Cwm Garw

Taith gerdded gylchol yn dechrau ac yn diweddu ym Mharc Calon lan, Blaengarw.

Mae'r daith gerdded yn cynnwys dwy ochr y Dyffryn yn eich arwain drwy'r ochr orllewinol goediog ac allan ar hyd y ochr ddwyreiniol fwy agored. Mae'r llwybr cyfan tua 11 KMS yn cymryd tua 4 awr i'w gwblhau, yn caniatáu ychydig mwy o amser os ydych yn dymuno gorffwys ac yn derbyn y safbwyntiau gwych a gynigir.

Mae'r llwybr yn defnyddio cyfuniad o lwybrau cyhoeddus, llwybrau ceffylau, y llwybr cymunedol a'r briffordd gynaliadwy.

Amser cychwyn: 10am

Man cychwyn: Parc Calon Lan, Blaengarw, Pen-Y-Bont ar Ogwr, CF32 8AU

Cyfeirnod grid: SS899930

Hyd: 3.5 - 4 awr

Hyd: 7 milltir / 11 cilometr

YMWADIAD:

Mae asesiad risg wedi’i wneud o bob taith gerdded, a chyfrifoldeb pob unigolyn yw ei ddiogelwch ei hun. Nid yw trefnwyr y digwyddiad yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb.

Mae’r dirwedd yn serth ac anwastad mewn rhai mannau, ac mae sawl clwyd a chamfa ar bob llwybr sy’n anaddas i gadeiriau olwyn, cadeiriau gwthio a phramiau.

Paratowch ddigon o fwyd a diod. Gwisgwch ddillad ac esgidiau addas ar gyfer y daith gerdded rydych chi’n mynd arni – allwn ni ddim rhagweld y tywydd.

Rydym yn cadw’r hawli ganslo neu newid unrhyw daith gerdded yn sgil amgylchiadau annisgwyl.

Mae croeso i gŵn ar rai o’r teithiau cerdded, ond holwch cyn archebu rhag cae eich siomi. GDPR statement -

Garw Valley Circular Walk / Wales Valleys Walking Festival

A circular walk starting and ending at Parc Calon Lan, Blaengarw.

The walk encompasses both sides of the valley leading you through the wooded west side and out along the
more open east side. The whole route is approximately 11kms long taking about 4 hours to complete, allow a bit more time if you wish to rest and take in the wonderful views on offer.

The route uses a combination of public footpaths, bridleways, the community route and maintainable highway.

Start Time: 10am
Start point: Parc Calon Lan, Blaengarw, Bridgend CF32 8AU
Grid Ref: SS899930
Duration: 3.5 - 4 hours
Distance: 7 miles /11 km


DISCLAIMER:

Walks are risk assessed, walks are taken at individuals own risk. No responsibility can be held by the event organisers.
The terrain in some places is steep and uneven, with several gates and stiles on each route which are unsuitable for wheelchairs, buggies and prams.
Please make adequate preparations for refreshments. Wear appropriate clothing and footwear for the walk you are taking part in – we cannot predict the weather.
We reserve the right to cancel or change any walk in the event of unforeseen circumstances.
Dogs are welcome on certain walks but please check information prior to booking to avoid disappointment

GDPR statement https://www.bridgend.gov.uk/my-council/freedom-of-information/data-protection/


Share with friends

Date and Time

Location

Parc Calon Lân

12 Gwendoline Street

Blaengarw

CF32 8AU

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved