Sales Ended

GCE NODE Business Speed Dating

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Dyreparken Hotell

Dyreparkveien 2

4609 Kristiansand

Norway

View Map

Event description

Description

Møt potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører blant GCE NODE -bedriftene.

Møtefora med inspirasjonsforedrag, etterfulgt av «speed-meetings» har vært en stor suksess i andre klynger. Hensikten med Business Speed-Dating er å gjøre bedriftene i klyngen bedre kjent med hverandre. I løpet av et par effektive timer møter du flere bedrifter som du er nysgjerrig på og/eller ønsker å presentere deg for. Det kan være potensielle kunder, samarbeidspartnere og leverandører!

PROGRAM

08:30: Registrering og kaffe
09:00: Velkommen
09:15: Blue Growth – Havbruk / Offshore Vind
09:45: Fra visjon til økt konkurransekraft – nye forretningsmodeller
10:15: Pause
10:25: Speed-meetings, møter á 15 minutter
11:45: Lunsj
12:30: Speed-meetings, møter á 15 minutter
13:50: Oppsummering – tilbakemeldinger og spørsmål
14:15: Avslutning

Det er svært viktig for gjennomføringen at alle påmeldte møter. Blir du forhindret så forsøk å sende en annen i ditt sted.

Avmeldingsfrist er 25. mai, etter dette blir det fakturert kr. 500,- som en "no show" avgift.

VIKTIGE DATOER:

  • Onsdag 2. mai kl. 12:00 – påmeldingsfrist for bedrifter som ønsker å prioritere møter

  • Torsdag 3. mai – påmeldte får deltakerliste med mulighet til å prioritere møter

  • Mandag 7. mai – svarfrist for deltakere som ønsker å prioritere møter

  • Fredag 25. mai - påmeldingsfrist andre deltakere

  • Fredag 25. mai – møteplan blir sendt ut til deltakerne. – Mulighet til å reservere nye møter for de som ikke har full møteplan

GCE NODE tilrettelegger møteplassen, men det er opp til medlemsbedriftene å gripe mulighetene som ligger i arrangementet. Vi oppfordrer alle på det sterkeste å delta, da vi mener dette vil være svært utbytterikt.

DELTAKELSE OG KOSTNAD
Arrangementet er åpent for GCE NODE partnere og deltakere i klyngen, samt medlemmer av Maritimt Forum Sør. Arrangementet er gratis.

Under Business Speed Dating får bedriftene 15 minutter lange 1-til-1-møter. Antallet møter avhenger av hvor mange bedrifter som deltar.

Fra lunsj og utover er det muligheter for videre samtaler, basert på egne initiativ.

Møteplan koordineres av GCE NODE med mål om at flest mulig skal få oppfylt sine ønsker. Vi vil også jobbe aktivt for at bedrifter som i perioder ikke har møter, blir koblet mot andre bedrifter.

KONTAKT
Bjørn R. Saltermark
Prosjektleder
E-post: bjorn@gcenode.no
Tel: +47 9066 3310

Date and Time

Location

Dyreparken Hotell

Dyreparkveien 2

4609 Kristiansand

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved