Free

Get ready for a creative schools partnership, Bangor, Intermediates / Parat...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Storiel

Ffordd Gwynedd

Bangor

LL57 1DT

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

English below:

Paratol ar gyfer partneriaeth creadigol gyda ysgol

Mae’r sesiwn bellach yn llawn, ond gallwch dal ychwanegu eich enw i’r rhestr aros.

Cyfle i artistiaid a chyfranogwyr celfyddydol a hoffai wneud mwy o waith gydag ysgolion i ganolradd (i bobl greadigol y mae ganddynt rywfaint o brofiad eisoes o weithio mewn ysgolion).

Nod y dydd yw cynnig:

  • Arweiniad o ran y gofynion perthnasol ar gyfer gweithio gydag ysgolion

  • Cyflwyniad i egwyddorion cwricwlwm cenedlaethol newydd Cymru

  • Gwybodaeth am gyllid

  • Cynghorion ar gyfer creu gweithdai creadigol i ysgolion

Diwrnod hyfforddiant AM DDIM wedi’i ariannu gan EDAU a Helfa Gelf. Nifer cyfyngedig o lefydd. Archebwch le cyn gynted a phosib.

Mae y digwyddiad yn un dwyieithog.

Cinio a lluniaeth yn gynwysedig.

Ynglyn â’r hyfforddwr: Mae Nerys Jones yn artist tecstilau yn byw yn Ddyffryn Conwy. Astudiodd Frodwaith yn Brifysgol Manceinion ac mae hi wedi gweithio fel meistres gwisgoedd am nifer o flynyddoedd cyn dychwelyd i Ogledd Cymru. Yn ogystal â dysgu rhan amser yng Ngholeg Meirion Dwyfor, mae hi''n cydlynu, trefnu, cynnal a chyflwyno gweithdai ei hun mewn ysgolion, grwpiau cymunedol, digwyddiadau diwylliannol ac orielau.


Get ready for a creative schools partnership

This session is full, but please add your name to the waiting list.

Calling all arts practitioners interested in working more with schools. This day is aimed at aimed at creatives who have some experience working with schools.

The aims of the day:

  • Provide guidance on the essential requirements when working with schools

  • An introduction to the principles of the new Welsh national curriculum

  • Funding information

  • Top tips in designing school creative workshops

This training day is funded by EDAU and Helfa Gelf. Limited spaces available. Book your space ASAP.

This is a bilingual event.

Refreshments and lunch are provided

About the trainer: Nerys Jones is a textile artist based in the Conwy Valley. She studied Embroidery at Manchester University and worked as a freelance wardrobe mistress for many years before coming home to north wales. As well as teaching part time in Coleg Meirion Dwyfor, she coordinates, manages and delivers art workshops with schools, community groups, cultural events and galleries.Share with friends

Date and Time

Location

Storiel

Ffordd Gwynedd

Bangor

LL57 1DT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved