Get started with Into Film Clubs / Dechrau arni gyda Chlybiau Into Film
Free
Get started with Into Film Clubs / Dechrau arni gyda Chlybiau Into Film

Get started with Into Film Clubs / Dechrau arni gyda Chlybiau Into Film

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Memo Arts Centre

Gladstone Road

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Mae hon yn dudalen ddwyieithog, mae’r Gymraeg ymhellach lawr y dudalen. This is a bilingual page. Please scroll down for Welsh.

Film is a creative and engaging way to develop literacy and digital literacy skills and can enable pupils to explore the wider world and a range of issues and experiences.

Film clubs are free for state funded school and non-school settings. They are easy to set up and provide a flexible model that can be tailored to the social and academic needs of a pupil and/or school.

This session will provide you with all the information you need to start a film club including:

  • Q&A with Dominic Broad, headteacher of Barry Island Primary, which has had a successful film club for several years, including regular review competition winners, visits from the film industry and involvement in filmmaking projects.
  • Information from the Into Film Cymru team on ordering films, accessing resources plus practicalities like programming and promotion.
  • Sample activities that you can run with your film club.
  • Screening of short films that you might want to use in your film club.
  • Free resources and materials for you to take back to school.

Refreshments and nibbles will be provided.

Participants can also receive a half-price ticket for an encore screening on 23 March at 7pm of NT:LIVE production Saint Joan starring Gemma Arterton OR two tickets for the price of one for one of Memo’s regular film screenings on an alternative date. Please indicate which offer you would like when booking tickets.

For more information on film clubs visit https://www.intofilm.org/clubs

If you have any questions please contact Sareta Puri on sareta.puri@intofilm.org or 0330 313 7805.

Mae ffilm yn ffordd creadigol a diddorol i ddatblygu sgiliau llythrennedd a llythrennedd digidol a gall alluogi disgyblion i archwilio'r byd ehangach ac amrediad o faterion a phrofiadau.

Mae Clybiau Ffilm am ddim i ysgolion sy’n cael eu hariannu gan y wladwriaetth a sefydliadau addysg y tu allan i'r ysgol. Maent yn hawdd i’w creuu ac yn fodel hyblyg y gellir ei deilwra i anghenion cymdeithasol ac academaidd disgybl a / neu'r ysgol.


Bydd y sesiwn wybodaeth yn rhoi'r holl wybodaeth sydd angen i chi i ddechrau clwb ffilm, gan gynnwys:

  • Sesiwn Holi ac Ateb gyda Dominic Broad, pennaeth Ysgol Gynradd Ynys y Barri, sydd wedi rhedeg clwb ffilm llwyddiannus am nifer o flynyddoedd, gyda aelodau yn cael llwyddiant yn y gystadleuaeth adolygu ffilm yn reolaidd, ymweliadau gan y diwydiant ffilm a chymryd rhan mewn prosiectau ffilm.
  • Gwybodaeth gan dîm Into Film Cymru ar sut i archebu ffilmiau, cael gafael ar adnoddau yn ogystal â materion ymarferol megis rhaglennu ac hyrwyddo.
  • Gweithgareddau enghreifftiol y gallwch redeg gyda'ch clwb ffilm.
  • Dangosiad o ffilmiau byr y gallech ddefnyddio yn eich clwb ffilm.
  • Adnoddau a deunyddiau am ddim i chi i fynd yn ôl i'r ysgol.

Bydd lluniaeth a bwyd bys a bawd yn cael ei ddarparu.

Gall mynychwyr hefyd dderbyn tocyn hanner pris ar gyfer y ffilm Saint Joan, yn serennu Gemma Arterton ar 23 Mawrth am 7pm: neu dau docyn am bris un ar gyfer un o'r dangosiadau ffilm rheolaidd y Memo ar ddyddiad arall. Nodwch pa cynnig yr hoffech wrth archebu tocynnau.

I gael mwy o wybodaeth am glybiau ffilm ewch i https://www.intofilm.org/clubs

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â Sareta Puri ar sareta.puri@intofilm.org neu 0330 313 7805.

Share with friends

Date and Time

Location

Memo Arts Centre

Gladstone Road

Barry

CF62 8NA

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved