Get to Know Your Trees Course / Cwrs Adnabod Eich Coed

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Event description

Description

Get to Know Your Trees Course

With a passion for trees, our Science Officer, Kevin McGinn, spent two years checking the identity of trees growing in the Arboretum at Kew Gardens.

Aimed at beginners, this course will introduce the main botanical features used to identify broad-leaved trees often seen in the UK.

Learn how to use botanical keys in an identification workshop and see a wide range of different native and introduced tree species growing at the National Botanic Garden of Wales.

Booking is essential. 10.30am-3pm. £35 (£32 Concessions & Garden Members) - to claim the concessionary price, please call 01558 667150.

Course delivered as part of the Growing the Future project.

This project has received funding through the Welsh Government Rural Communities – Rural Development Programme 2014-2020, which is funded by the European Agricultural Fund for Rural Development and the Welsh Government.

-

Cwrs Adnabod Eich Coed

Gyda’i frwdfrydedd dros goed, treuliodd Kevin McGinn, ein Swyddog Gwyddoniaeth, ddwy flynedd yn cadarnhau enwau coed sy’n tyfu yn yr Ardd Goed yng Ngerddi Kew.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at ddechreuwyr a bydd yn cyflwyno’r prif nodweddion botanegol a ddefnyddir i adnabod coed llydanddail sydd i’w gweld yn aml ym Mhrydain.

Cewch ddysgu sut i ddefnyddio allweddi botanegol mewn gweithdy adnabod a gweld amrywiaeth helaeth o wahanol goed brodorol a rhai tramor sy’n tyfu yn yr Ardd Fotaneg wrth fynd ar daith.

Rhaid archebu ymlaen llaw. 10.30yb-3yp. £35 (£32 i Gonsesiynau & Aelodau'r Ardd) - i hawlio'r pris rhatach, ffoniwch 01558 667150 os gwelwch yn dda.

Cwrs yn cael ei ddarparu fel rhan o brosiect Tyfu’r Dyfodol.

Mae’r prosiect hwn wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Wledig 2014-2020 – Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Ardaloedd Gwledig, a Llywodraeth Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

National Botanic Garden of Wales

Middleton Hall

Llanarthne

Carmarthenshire

SA32 8HN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 7 days before event

Save This Event

Event Saved