Free

GiST Seminar | May

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Seminars from Women in STEM to inspire 11-16 year olds to pursue a career in science, technology, engineering and maths.

About this Event

An Hour in the Life of a Woman in STEM

Ever wondered what it would be like to make electricity from the sun, work for NASA or research Astrobiology?

We've got a series of inspiring women in STEM who want to talk to you about their jobs and how they got them! Each speaker will discuss their career, take you on a tour of their workplace and answer any questions you have about their jobs. Who knows, you could be working with them in the future...

Register with your class for a fun, after-school club or join yourself from home.

Speaker details coming soon!

Awr Mewn Bywyd Menyw Mewn STEM

Ydych chi erioed wedi ystyried gwneud trydan o'r haul, gweithio yn NASA neu ymchwilio Astrobioleg?

Mae gennym gyfres o fenywod ysbrydoledig mewn STEM sydd eisiau siarad â chi am eu swyddi a sut y cawsant nhw! Bydd pob un yn siarad am ei yrfa, yn eich tywys o amgylch eu gweithle ac yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi am eu swydd. Pwy a ŵyr, fe allech chi fod yn gweithio gyda nhw yn y dyfodol ...

Bydd y sesiynau'n rhedeg rhwng 3-4pm ac wedi'u hanelu at ddisgyblion 11-16 oed. Cofrestrwch gyda'ch dosbarth a dewch ar ôl ysgol, neu ymunwch eich hun o'ch cartref.

Manylion am y siaradwr gwadd i ddod yn fuan!

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved